Menu

اخبار

(آرشیو نویسنده طاهری)

آگهی مزایده الکترونیکی 244 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

  آگهی مزایده الکترونیکی 244 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دو...

آگهی مزایده سراسری فوق العاده املاک و مستغلات شماره 889

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 889 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکتر...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1110

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1110 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1110 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1102

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1102   سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1102 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه...

 آگهی مزایده الکترونیکی234 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

     آگهی مزایده الکترونیکی234 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1101

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1101 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1101 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

  آگهی مزایده فوق العاده  الکترونیکی 560  اموال منقول

  آگهی مزایده فوق العاده  الکترونیکی 560  اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکت...

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 886

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 886 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 886  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهر...

  آگهی مزایده الکترونیکی 233 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

      آگهی مزایده الکترونیکی 233 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترون...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1100

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1100 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1100 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...