Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

مزایده حضوری اموال اسقاطی

« مزایده حضوری امـوال اسقاطـی »

 

 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز و مستعمل مشروحه ذیل را در تاریخ 21/2/90 از طریق مزایده حضوری به فروش برساند:

 

1-ملزومات مستعمل اداری از قبیل لوازم  آشپزخانه ، ماشین های اداری ومبلمان اداری

2-انواع کاغذ های باطله اعم از نامه ها ومکاتبات اداری، پوشه ، زونکن، فرم های خام اداری و ...

 

سپرده شرکت در مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به صورت چک تضمینی یا وجه نقد می باشد. برنده موظف است پس از جلسه مزایده، نسبت به پرداخت وجوه مربوطه  اقدام و تسویه حساب نماید. درغیر اینصورت سپرده آن به نفع دولت ضبط شده و نفر دوم بعنوان برنده شناخته خواهد شد.

 

زمان بازدید و کسب اطلاعات تکمیلی 18/2/90 لغایت 20/2/90

مکان: کیلومتر 12 جاده قدیم کرج-روبروی دپوی

ارتش-سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

 

« سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی»

امتیاز به خبر :
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست