Menu

اخبار

با انتخاب مدیران برتر استانی نشست تخصصی دوروزه سازمان اموال تملیکی پایان یافت

با انتخاب مدیران برتر استانی نشست تخصصی دوروزه سازمان اموال تملیکی پایان یافت

با انتخاب مدیران برتر استانی نشست تخصصی دوروزه سازمان اموال تملیکی پایان یافت
دومین روز از نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 19 و 20 آذرماه 1398 برگزار شد، با حضور مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و  مسئولین ستادی و استانی به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نشست  تخصصی دو روزه مدیران ستادی و استانی سازمان  با حضور ، قسوریان جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ،صالحی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ،عبداللهی، مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، دهقان بازرس کل  امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور، اعضای هیات مدیره، هیات عالی نظارت و مدیران ستادی و استانی  برگزار شد .
در ادامه قسوریان جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و محمد علی افتخاری، قائم مقام سازمان به جمع بندی و نتیجه گیری این نشست دو روزه پرداختند که جهرمی با تاکید بر مباحث مطرح شده در این نشست پیگیری مصوبات را به حوزه قائم مقام سپرد.
در  پایان نیز ، با توجه به  ارزیابی های انجام شده از عملکرد مدیریت های استانی در 8 ماهه سالجاری، به ترتیب از آقایان برومند میرزایی پور، مدیر اموال تملیکی استان تهران ،مهدی فتحی، مدیر استان هرمزگان و افشین احمدزاده، مدیر آذربایجان غربی به عنوان استان برتر و از استان های قزوین ،یزد ،اصفهان ،مرکزی و لرستان به  علت عملکرد مطلوب تقدیر شد.
همچنین در حوزه امور حقوقی و اموال غیر منقول، از مدیریت های اموال تملیکی گلستان و کردستان برای عملکرد شایسته تجلیل بعمل آمد.

 

امتیاز به خبر :