Menu

اخبار

دومین روز نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان اموال

دومین روز نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان اموال

دومین روز نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان اموال تملیکی

 
دومین روز نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان اموال تملیکی با حضور و سخنرانی مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی  و سازمان بازرسی کل کشور  برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،در دومین روز نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان  با حضور ،صالحی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی ،عبداللهی مدیر کل دفتر بازرسی ،مدیریت عملکردو پاسخگوئی به شکایات ،دهقان بازرس کل  امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور ،   اعضای هیات مدیره ،هیات عالی نظارت ، مدیران ستادی و استانی  در حال  برگزاری است .
در ادامه این نشست مدیران وزارت  امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کل کشور در باره موضوعاتی همچون حراست ،بازرسی و پا سخگویی به شکایات سخنرانی داشتند  و در پایان سخنرانی جلسه پرسش و پاسخ با مدیران ستادی و  استانی نیز انجام شد .

 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط