Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9801 اموال منقول

 

 

  آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9801 اموال منقول

 

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظردارد کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند. متقاضیان محترم میتوانند از ساعت 8 روز شنبه مورخ 25/03/98 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/03/26 جهت بازدید از کالاهای مطرح درمزایده مراجعه نمایند.

 

ضمناً از آنجائیکه مزایده حضوری ( حراج ) بصورت حضوری و متمرکز برگزار می گردد رعایت موارد ذیل الزامیست:

  1. بازدید از کالاهای مطرح شده در مزایده حضوری ( حراج ) در تاریخ فوق از ساعت 8 الی 14 امکانپذیر خواهد بود.

2-. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده حضوری ( حراج ) قبل از شرکت در جلسه حراج از کالاهای موجود بازدید بعمل آید.

3- متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از فهرست کالاهای مطرح در مزایده حضوری ( حراج ) و شرایط عمومی فروش و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریت های استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

4-  متقاضیان محترم میتوانند از ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 98/03/27 لغایت ساعت 16 همان روز در مزایده حضوری (حراج) شرکت نمایند.

5- آدرس محل برگزاری مزایده حضوری ( حراج ) : خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهار راه شهید چمران ( پارک وی ) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ، سالن نیلوفر می باشد.

6- متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد ، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                                                                                         سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

 

امتیاز به خبر :