Menu

اخبار بسیج

اقتصاد سیاسی و چالش¬های ساختاری در اقتصاد...

اقتصاد سیاسی و چالش¬های ساختاری در اقتصاد...

عنوان مقاله:اقتصاد سیاسی و چالش­های ساختاری در اقتصاد ایران با تاکید بر تولید ملی

نویسنده: فاطمه ضرغامی

چکیده

اقتصاد سیاسی و مشکلات ناشی از آن همواره گریبان­گیر کشورهای در حال توسعه بوده است. در ایران عمده منابع درآمد دولت، وابسته به فروش مواد خام و منابع طبیعی است. به عبارتی درآمد حاصل از فروش مواد خام به دلیل ضعف ساختارهای سیاسی و مدیریتی سبب شکل­گیری رانت اقتصادی و اطلاعاتی شده است. چنین شرایطی موجب آن گردیده است که اقتصاد این کشورها با چالش­های فراوانی به ویژه در زمینه تولید ملی مواجه شوند. از این رو بررسی ساختار اقتصادی این کشورها با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم بر آن ضروری است. بنابراین این پژوهش با بررسی وضعیت اقتصادی ایران بر آن است که به موانع و چالش­های ساختار اقتصادی کشور به ویژه در مباحثی همچون رانت و ضعف­های مدیریتی- نهادی در راستای افزایش توان تولید ملی بپردازد. روش پژوهش اسنادی با رویکرد تفسیری است. همچنین جهت بررسی وضعیت اقتصادی با بهره­گیری از نظر کارشناسان در قالب مدل SWOT و مدل کمی آن (QSPM) راهبردهایی جهت گام برداشتن به سمت تولید ملی ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که اقتصاد ایران در موقعیت تهاجمی قرار دارد که این امر نیازمند بهره­مندی از توانمندی­های داخلی جهت استفاده از فرصت­های خارجی در راستای افزایش تولید ملی است.

 

فایل کامل این مقاله بصورت pdf در همین صفحه قابل دانلود است.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست