سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 17 شهریور 1393

حمید پور احمدی هوشمند بعنوان سرپرست مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی منصوب

حمید پور احمدی هوشمند  بعنوان سرپرست مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی منصوب شد
متن حکم وی به شرح ذیل است:بسمه تعالی


جناب آقای حمید پوراحمدی هوشمند
معاون محترم مدیریت طرح و برنام
ه
با سلام 
نظر به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید.
 امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از امکانات استان ، هماهنگی و همکاری همه جانبه با بخشهای مختلف سازمان و اهتمام برای برقراری تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و قضایی استان در تحقق اهداف و برنامه های سازمان حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید .
همکاری ، همدلی و همراهی در این ماموریت ، پیش شرط موفقیت است .
عزت ، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان مسئلت می نمایم.
 


اردشیر محمدی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل