سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 15 فروردین 1400

دستور ویژه مدیرکل تعزیزات حکومت گیلان برای تسریع دراحکام پرونده‌های تملیکی

دستور ویژه مدیرکل تعزیزات حکومت گیلان برای تسریع دراحکام پرونده‌های تملیکی
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نژاد قنبر، مدیر اموال تملیکی استان گیلان با انصاری، مدیر کل تعزیرات حکومتی این استان در راستای تسریع در روند صدور احکام قطعی پرونده های سنواتی دیدار و گفتگو کرد.
نژاد قنبر در خصوص این خبر گفت: این دیدار به منظور تسریع در روند صدور احکام پرونده های سنواتی و جاری اموال منقول بوده که مساعدت و دستور ویژه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در خصوص تعامل بیشتر میان دو سازمان را در پی داشته است.
مدیر اموال تملیکی استان گیلان اظهار داشت: در راستای دستور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص پیگیری مجدانه و مستمر مدیریت های اموال تملیکی سراسر کشور در تعامل با مراجع ذی صلاح و تعیین تکلیف هرچه سریعتر و نهایی شدن پرونده های سنواتی و جاری، زمان بندی و تشکیل کار گروه عملیاتی و ویژه  همراه با  ارتباط بر خط،  جهت تدابیر پیش بینی شده صورت پذیرد.
شایان ذکر است اواخر سال 99 رئیس قوه قضائیه با توجه به انباشت کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی بر لزوم حرکت جهادی و همکاری همه جانبه سازمان‌ها ذی ربط تاکید کرده و خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی و جاری تحت تملک این سازمان شده بود.