سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 13 اردیبهشت 1399

کشف قریب به 17000 گرم مواد مخدر جاساز شده در کالای قاچاق

توسط اموال تملیکی استان هرمزگان صورت گرفت:
کشف قریب به 17000 گرم تریاک جاساز شده در کالای  قاچاق


به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به نقل از مهدی فتحی، مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان قریب به 17000 گرم تریاک که بطور ماهرانه ای در قوطی های لوازم بهداشتی جاسازی شده بود کشف و جهت طی مراحل قضایی در اختیار نیروی انتظامی استان قرار  گرفت.
فتحی در ادامه این خبر افزود: روز دوشنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه سالجاری یک پرونده قاچاق شامل دو حلقه لاستیک،یک کوله پشتی، 20 عدد قوطی موبر و 20 جفت کفش تحویل مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد، که کارکنان اموال تملیکی استان  طی انجام امور تشریفات صدور قبض انبار به وزن قوطی های موبر مشکوک شده و با هماهنگی  اینجانب درب یکی از قوطی ها را باز نمودند که در مجموع 16 کیلو و 700 گرم تریاک که بطور ماهرانه ای در قوطی ها جاسازی شده بود کشف شد.
در پایان مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان از کارکنان پاکدست و زحمت کش آن انبار تقدیر و تشکر نمود.