Menu

راهبرد مشارکت مصوب

راهبرد مشارکت مصوب سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

در راستای اجرای ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان " حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری" راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به شرح زیر اعلام می گردد.

بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با حقوق مردم پس از تایید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی ، از طریق درگاه الکترونیکی طی مدت دو هفته در اختیار عموم جهت اظهار نظر قرار گرفته و پس از دریافت انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام می گردد .

در رابطه با تهیه و تدوین بخشنامه ها و دستور العمل هایی که توسط مراجع بالاتر تهیه و تدوین میشود پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک در معرض عموم قرار گرفته و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و ارسال آن اقدام می گردد.

وجود بستر لازم جهت ارائه نظرات شهروندان در خصوص کلیه اطلاعات و اخبار سازمان در پایگاه اطلاع رسانی ، که این نظرات توسط واحد روابط عمومی جمع بندی و تحلیل و به مدیر محترم حوزه مدیرعامل گزارش داده می شود .

برای هریک از مدیریت هایی که خدمات به شهروندان ارائه می دهند یک پست الکترونیکی تعریف شده که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان در اختیار شهروندان قرار گرفته و مسئولیت دریافت و پاسخگویی به پیام های دریافتی به عهده مدیریت ارائه دهنده خدمات می باشد و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ماهانه گزارش عملکرد را به مدیر محترم حوزه  مدیرعامل ارسال می نماید.

تعریف پست الکترونیکی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت دریافت نظرات ، درخواست ، شکایات و پیشنهادات شهروندان که ارسال می کنند و پس از ارسال کد رهگیری به شهروندان داده شود که درخواست های واصله به صورت مکانیزه به مدیریت حوزه مدیرعامل ارسال و تا پس از بررسی پاسخ در سامانه درج شود که شهروندان از طریق کد رهگیری می توانند پاسخ خود را دریافت کنند.

اعلام شماره تلفن واحد رسیدگی به شکایات در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ، که شهروندان می توانند از طریق تماسهای تلفنی هرگونه نظر ، انتقاد و پیشنهاد خود را اعلام نمایند که این سیستم دارای سامانه ضبط پیام های تلفنی می باشد.

سامانه پیامکی برای ارسال نظرات شهروندان و ثبت پیامک های ارسال شده و انعکاس به مدیریت حوزه مدیرعامل جهت بررسی موضوع و ارسال پاسخ از طریق پیامک به شهروندان