Menu

سوالات متداول

سوالات متداول

 

  1. جهت شرکت در مزایده های سازمان چه باید کرد؟

الف) دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سامانه ستاد ایران

ب)دریافت توکن( گواهی امضا الکترونیکی)

  1. جهت دریافت توکن چه اقداماتی می بایست انجام داد؟

دریافت و تکمیل فرم از قسمت https://www.setadiran.ir/setad/cms/digitalSign،

(فرم های درخواست صدور گواهی امضای الکترونیکی کاربران، سامانه مزایده، مزایده گر) و مراجعه به دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی

  •  
  1. جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور چه اقداماتی می بایست انجام داد؟

مزایده گران به دو صورت حضوری و غیرحضوری می توانند این کار را انجام دهند:

الف) حضوری : مراجعه به پیشخوان دولت https://www.setadiran.ir/setad/cms/contactUs

، اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام

ب) غیرحضوری : https://reg.setadiran.ir/reg/ui/web/onlineRegisterationIdentityLoad

  1. آیا صرفا برای رویت پارتی ها/ مال ها نیازی به دریافت نام کاربری و کلمه عبور است؟

خیر، با مراجعه به سایت tamliki.ir قسمت رویت کالاهای مزایده و حراج :

  •  

http://www.tamliki.ir/auction-property-information/real-estate-auctions-information    

  1. در صورت ابهام در فرآیند مزایده در سایت ستاد ایران چه باید کرد؟

تماس با قسمت پشتیبانی سایت به شماره تماس 02141934 یا مراجعه به قسمت سوالات متداول سامانه

  • (قسمت مزایده ، مزایده گر)