Menu

آمار بازدید

کاربران آنلاین: 0
بازدید کل: 15606
بازدید امروز: 282
بازدید دیروز: 1184
پربیننده ترین روز: 1397/05/24
بیشترین بازدید روزانه: 1850
ساعت تعداد بازدید درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 849 4 %
ساعت 1 تا 2 626 3 %
ساعت 2 تا 3 408 2 %
ساعت 3 تا 4 260 1 %
ساعت 4 تا 5 203 1 %
ساعت 5 تا 6 190 0 %
ساعت 6 تا 7 192 0 %
ساعت 7 تا 8 367 1 %
ساعت 8 تا 9 673 3 %
ساعت 9 تا 10 1053 5 %
ساعت 10 تا 11 1249 6 %
ساعت 11 تا 12 1260 6 %
ساعت 12 تا 13 1242 6 %
ساعت 13 تا 14 1192 6 %
ساعت 14 تا 15 1169 5 %
ساعت 15 تا 16 1061 5 %
ساعت 16 تا 17 916 4 %
ساعت 17 تا 18 957 4 %
ساعت 18 تا 19 1013 5 %
ساعت 19 تا 20 967 4 %
ساعت 20 تا 21 874 4 %
ساعت 21 تا 22 907 4 %
ساعت 22 تا 23 918 4 %
ساعت 23 تا 24 962 4 %
روز تعداد بازدید درصد بازدید
1397/05/26 282 1 %
1397/05/25 1184 7 %
1397/05/24 1850 11 %
1397/05/23 1773 11 %
1397/05/22 856 5 %
1397/05/21 830 5 %
1397/05/20 853 5 %
1397/05/19 499 3 %
1397/05/18 663 4 %
1397/05/17 797 5 %
1397/05/16 836 5 %
1397/05/15 754 4 %
1397/05/14 826 5 %
1397/05/13 1132 7 %
1397/05/12 633 4 %
1397/05/11 1025 6 %
1397/05/10 813 5 %
1397/05/09 0 0 %
1397/05/08 0 0 %
1397/05/07 0 0 %
1397/05/06 0 0 %
1397/05/05 0 0 %
1397/05/04 0 0 %
1397/05/03 0 0 %
1397/05/02 0 0 %
1397/05/01 0 0 %
1397/04/31 0 0 %
1397/04/30 0 0 %
1397/04/29 0 0 %
1397/04/28 0 0 %
1397/04/27 0 0 %
1397/04/26 0 0 %
نام سیستم عامل تعداد بازدید درصد بازدید
Unknown 8480 61 %
WinNT 4753 34 %
WinXP 340 2 %
UNIX 113 0 %
Win2000 3 0 %
Win16 1 0 %
نام مرورگر تعداد بازدید درصد بازدید
Chrome 6603 47 %
Safari 3087 22 %
Firefox 2908 20 %
other 999 7 %
IE 382 2 %
Opera 1 0 %