Menu

حراج ها و مزایده ها

حراج ها و مزایده ها

 

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1086

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1086 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1086 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 219 اموال منقول

  آگهی مزایده الکترونیکی 219 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی به فروش...

 آگهی مزایده الکترونیکی 218 اموال منقول

 آگهی مزایده الکترونیکی 218 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش بر...

آگهی مزایده الکترونیکی 217 اموال منقول

      آگهی مزایده الکترونیکی 217 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بص...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1083

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1083 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1083 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 216 اموال منقول

آگهی مزایده الکترونیکی 216 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفرو...

آگهی مزایده الکترونیکی 215 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

  آگهی مزایده الکترونیکی 215 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش ب...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1082

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1082 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکترونیکی به ف...

آگهی مزایده الکترونیکی 214 اموال منقول

 آگهی مزایده الکترونیکی 214 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش بر...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1081

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1081 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکترونیکی به ف...
صفحه 1 از 9ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  بعدی   انتها