Menu

اخبار سازمان

سازمان اموال تملیکی در حفاظت از اموال دولت اهمیت بسزایی دارد

سازمان اموال تملیکی در حفاظت از اموال دولت اهمیت بسزایی دارد

استاندار هرمزگان:
سازمان اموال تملیکی در حفاظت از اموال دولت اهمیت بسزایی دارد
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با استاندار هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امین دلیری با اشاره به لزوم حمایت از مدیریت اموال تملیکی استان هرمزگان افزود: این استان از لحاظ حجم کالای ورودی به انبارهای سازمان اموال تملیکی در رتبه دوم کشور قرار دارد و ضرورت دارد با ابلاغ تکالیف جدید آیین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تعیین تکلیف کالاهای مربوطه با روش های باز صادرات، امحاء و عرضه داخلی، تسریع گردد.
وی با اشاره به ساز و کار صادرات مجدد کالاهای قاچاق که در آیین نامه مذکور به آن تاکید گردیده است، افزود: کالاهای ضبط شده در اختیار سازمان اموال تملیکی، سرمایه های دولت محسوب می شود که ضرورت دارد برای صیانت و تعیین تکلیف سریع آن تلاش مضاعفی داشته باشیم.
استاندار هرمزگان با اشاره به جایگاه آن استان در تجارت خارجی اظهار داشت: 60 درصد تجارت خارجی کشور از طریق این استان انجام می پذیرد و به عبارتی استان هرمزگان دروازه اقتصادی کشور محسوب می شود و نقش سازمان اموال تملیکی در حفاظت از اموال دولت و مردم پر اهمیت است.
وی در ادامه با تقدیر از مدیر سابق اموال تملیکی استان به رویکرد استانداری هرمزگان در ارتباط با مدیران دستگا ههای اجرایی اشاره کرد و افزود: حمایت از مدیران دستگاه های دولتی در اولویت برنامه های ما قرار دارد؛ چرا که مدیران دولتی، بویژه در حوزه های اقتصادی به تناسب مسئولیت حساسی که بر عهده دارند نیازمند پشتیبانی و حمایت همه جانبه هستند.
مهندس جادری در پایان افزود: باید بر اساس قانون جهت بهره برداری از خودروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی در راستای مصارف دولتی و عمومی برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد.


 

امتیاز به خبر :