Menu

اخبار سازمان

بسته سیاستی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تدوین و ابلاغ گردید

بسته سیاستی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تدوین و ابلاغ گردید

بسمه تعالی

«بسته سیاستی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال جهاد اقتصادی»

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی براساس وظایف و تکالیف قانونی محوله رسالت تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم      می باشد .
لزوم بازنگری در قانون تاسیس و اساسنامه سازمان بدلیل تغیر اساسی شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب قانون مذکور با دوره حاضر ، ثابت بودن مبلغ درآمدی سازمان (کارمزد فروش اموال منقول و غیرمنقول) و کاهش اموال آماده فروش مشمول قانون تاسیس سازمان بدلیل دیدگاه حاکم در مراجع تصمیم گیر مبنی بر عدم ورود کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه عرضه ، سازمان را در چند سال گذشته با وضعیت زیاندهی مواجه نموده است .
با توجه به اینکه ادامه حیات اداری سازمان به دلیل جنبه حاکمیتی وظایف قانونی محوله به آن امری ضروری بوده و کلیه اقدامات و فعالیتهای سازمان در حوزه اقتصادی می باشد لذا نامگذاری سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بعنوان سال جهاد اقتصادی وظیفه سئولان ارشد ، مدیران و کارکنان سازمان را برای برون رفت از وضعیت موجود و استقرار در جایگاه مناسب درآمدی مضاعف می نماید.
در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تأسی از نظام جمهوری اسلامی، مردم و ارباب رجوع از مرتبت و منزلت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل، رعایت حقوق مراجعین، بررسی و انجام سریع درخواست آنان در چارچوب مقررات و موازین قانونی باید اساس کار و برنامه عملی ابوابجمعی سازمان قرار گیرد.
ایجاد سرعت و رقابت سالم در تعیین تکلیف اموال مشمول قانون سازمان، جلوگیری از کندی و معطلی کارها، تلاش برای انجام صد درصدی وظایف محوله به سازمان، اصلاح روشها و باز مهندسی فرآیندها برای تعیین تکلیف اموال مذکور در حداقل زمان ممکن و پاسخگوئی مطلوب به ارباب رجوع و در نهایت ارتقاء جایگاه سازمان و جلب رضایت خدمت گیرندگان، اهداف برجسته ای هستند که عمل به آنها به عزمی راسخ، همتی بلند و تلاش روز افزون نیاز دارد.
این اهداف از چنان اهمیتی برخوردارند که می توان آنها را جزء مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارنامه اجرائی آنها به حساب آورد.
ضمن قدردانی از مسئولیت شناسی، دلسوزی، تعهد و کوشش بی دریغ مدیران ارجمند سـازمان در پیشبرد سیـاست ها و تـحقق اهـداف تعیین شده سـازمانی، بسته سیاستی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با محوریت "جهاد اقتصادی" و "تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری" برای نیل به جایگاه واقعی و تعالی سازمانی ابلاغ می گردد. انتظار دارد، مدیران محترم در اجرا و انجام بهینه آنها نهایت تلاش را بعمل آورده و با مشارکت، همکاری و همفکری همه کارکنان شریف و صدیق سازمان، شرایطی فراهم شود تا سازمان بتواند ضمن انجام دقیق و بموقع وظایف قانونی محوله موجب رضایتمندی مراجعین در بالاترین سطح شود. ذکر این مطلب نیز ضروری است که یکی از شاخص های مهم و اصلی ارزیابی عملکرد مدیران ستادی و استانی سازمان میزان انطباق برنامه ها و اقدامات انجام شده از سوی آنان با موارد و مؤلفه های "بسته سیاستی" خواهد بود.
*دقت مضاعف در رعایت قوانین و مقررات
اگرچه اصل التزام همواره به رعایت تمام قوانین و مقررات مورد عمل و عدم تخلف از آنها از وظایف ذاتی کارکنان و مدیران می باشد لیکن حساسیت اقدامات سازمان و تاثیر مستقیم برآیند این اقدامات با صرفه و صلاح دولت و حقوق مردم لزوم دقت مضاعف ابوابجمعی سازمان به اصل فوق الذکر را ضروری می نماید .
*تسهیل و تسریع در امور
یکی از وظایف مهم سازمان آن است که ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات زمینه تسهیل و تسریع جمع آوری و تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تاسیس سازمان را فراهم نماید ، مدیران محترم سازمان می توانند با اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد رقابت سالم بین ابوابجمعی خود انجام صحیح و دقیق وظایف محوله به سازمان را سرعت بخشند. هر تلاشی در این زمینه می تواند امتیاز ویژه ای برای مدیران بوده و عملکرد آنان را در این بخش ارتقاء دهد .
*اعتماد سازی و جلب رضایت مشتریان :
با توجه به اینکه عمده نتیجه عملکرد تمام اجزاء و ارکان سازمان در مرحله فروش اموال به منصه ظهور می رسد و مشتریان یکی از ارکان تاثیر گذار در موفقیت سازمان در اجرای مطلوب فرآیند فروش می باشد لذا «مشتری مداری» یکی از مهمترین و اصلی ترین اهداف سازمان می باشد .
اگر چه امکانات و تجهیزات موجود متناسب با پاسخگوئی در حد انتظار مراجعین و مشتریان سازمان نمی باشد و کمبودهای فراوانی در این زمینه به چشم می خورد ولی با اهتمام به استفاده بهینه و مطلوب از امکانات موجود و بکارگیری حداکثر توان عملکردی توسط همکاران ، رفع مشکلات امکان پذیر می باشد و باید تلاش کنیم که در زمینه جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع همواره در مسیر صعود به قله بهترین بودن حرکت کنیم .
*نوآوری و تحول در فرآیندها با استفاده از فناوری های نوین
با توجه به تعدد وظایف و تنوع فعالیتهای سازمان ، گذر از روشهای سنتی و جایگزینی روش های نوین همسو با فن آوری اطلاعات و اصلاح فرآیندهای انجام امور در سازمان با محور قرار دادن فناوریهای IT و ICT امری لازم و ضروری است . راه اندازی بخش مزایده اینترنتی از جمله مواردی است که انجام امور در بخش فروش اموال را تسریع و تسهیل نموده و علاوه بر کاهش قابل توجه زمان و هزینه برگزاری مزایده ها در افزایش مشتریان و خریداران اموال نقش بسزایی ایفاء می نماید . مدیران استانی سازمان تلاش کنند تا ضمن هماهنگی با مدیریت های ستادی خصوصاً مدیریتهای طرح و برنامه و فروش ، مقدمات اجرای این طرح را فراهم نمایند . اجرای این طرح سبب کاهش رفت و آمدهای اداری مشتریان ، تقلیل هزینه ها و افزایش سرعت کارها خواهد شد و مشتـریان این امکان را خواهند یافت با دریافت امضای دیجیتال ضمـن مـراجعه به وب گاه سازمان، با مشاهده اطلاعات جامعی از اموال عرضه شده در مزایده ها شامل عکس ، فیلم و. . . نسبت به ثبت پیشنهاد خود و شرکت در مزایده اقلام مورد نظر خود اقدام نمایند . میزان تلاش و همراهی برای دستیابی به این اهداف و مواردی نظیر آن یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مدیران در سالجاری محسوب می گردد .
*اطلاع رسانی شفاف و مطلوب
به مدیران ستادی و استانی سازمان توصیه می شود که با حفظ مصالح سازمانی و رعایت قوانین ومجاری مربوطه درباره اقدامات و فعالیتهای سازمان اطلاع رسانی شفاف و مطلوب داشته و عملکرد واحدهای خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برسانند. علاوه بر این ، ابوابجمعی سازمان موظفند تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری سازمان (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرارداد) را بطور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند . این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی ، مبنای پاسخگوئی ابوابجمعی به مراجعین و مراجع ذیصلاح را فراهم می آورد .
*پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری
فلسفه وجودی و ماهیت اجرائی سازمان به گونه ای است که مدیران و مسئولان آن باید در برابر خدمت گیرندگان و همچنین کارکنان زیرمجموعه خود پاسخگو باشند. برگزاری جلسات ملاقات با ارباب رجوع و کارکنان و شنیدن مسائل و مشکلات آنان ، بازگداشتن دربهای اتاق مدیران به روی مشتریان و همکاران و در مجموع پاسخ دادن به سوالها و درخواستهای مطرح شده ، نه تنها موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات و ابهامات می شود ، بلکه به نوعی زمینه ارتباط نزدیکتر و صمیمی تر مدیران با سایر همکاران و همچنین مراجعین را فراهم می سازد . موضوع مهم دیگر در این بخش ، ضرورت پاسخ دهی به موقع و کامل دفاتر استانی به موارد درخواستی از سوی ستاد مرکزی است . انجام مطلوب این امر در واقع نشان دهنده پاسخگو بودن مدیران مربوطه بوده و تاخیر و تعلل در این زمینه قابل قبول نیست .
*برقراری تعامل سازنده با گمرک ، مراجع قضائی و سایر سازمانهای ذیربط
با توجه به اینکه عمده ترین مرجع تحویل اموال منقول مشمول قانون تاسیس سازمان گمرک بوده و اکثر احکام ضبط اموال غیرمنقول به نفع دولت از طریق مراجع قضائی می باشد لذا برای اجرای ماموریت و رسالت خطیر سازمان درجمع آوری ، نگهداری ، اداره و فروش اموال مذکور ، لزوم وجود ارتباطی مبتنی بر تعامل منطقی و سازنده فی مابین سازمان و مراجع یاد شده بیش از پیش احساس می گردد. مدیران محترم ستادی و استانی موظفند با برگزاری جلسات مستمر با مدیران ستادی و اجرائی گمرک ایران و همچنین با روسای محترم دادگاهها نسبت به تبیین و تشریح جایگاه قانونی سازمان اقدام نموده و در خصوص رفع ابهامات و اختلاف نظرهای احتمالی موجود در زمینه تعیین تکلیف سریع اموال مشمول قانون سازمان اقدام نمایند . در همین چارچوب افزایش تعامل با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمانهای ذیربط می تواند به نحو چشمگیری دریافتن ساز و کارهای مناسب برای بهبود فرآیند تعیین تکلیف و فروش اموال مشمول قانون تاسیس سازمان موثر باشد. برگزاری مستمر این جلسات باعث افزایش شناخت مراجع مذکور نسبت به سازمان و در نهایت افزایش حجم ورودی اموال فوق الذکر به سازمان خواهد شد .
*تمرکز زدائی
بررسیهای انجام شده نشان می دهد که حجم قابل توجهی از مکاتبات واحدهای استانی با ستاد و ارجاع مسائل به ستاد مرکزی ، در محل مدیریتها و ادارات استانی قابل بررسی و حل و فصل است، ضمن آنکه انتقال مکرر مشکلات و مسائل به ستاد ، این شائبه را بوجود می آورد که کارها در واحدهای استانی به خوبی انجام نمی شود . مدیران سعی کنند با استفاده از اختیارات قانونی و آن بخش از اختیارات که از مرکز به آنها تفویض گردیده ، موضوعاتی را که در حیطه تصمیم گیری وعمل آنهاست به مرکز ارجاع ندهند و اگر هم احساس می کنند اختیارات بیشتری نیاز دارند مراتب را اعلام کنند تا درصورت لزوم تفویض شود . این امر به نحو بارزی در جلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع و کارشناسان ستاد ، هزینه های مرتبط و تسریع در رسیدگی به مشکلات مشتریان و ارباب رجوع سازمان موثر خواهد بود . البته استقرار فناوری های ارتباطی نظیر پست الکترونیکی و سیستم ویدئو کنفرانس که در کاهش مکاتبات کاغذی و مراجعات حضوری تاثیر بسیار بالائی دارد در دستور کار سازمان مرکزی قرار گرفته است .
*پیگیری برای دریافت امکانات و اعتبار از بودجه استانی
با توجه به حجم عظیم امکانات مورد نیاز سازمان نظیر : ساختمان اداری ، انبار و تجهیزات تخلیه و بارگیری ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و . . . و محدودیت موجود در بودجه سازمان ، لازم است مدیران و روسای سازمان در استانها برای تامین نیازهای خود در استانها بر میزان پیگیری و تلاش خود در جهت دریافت امکانات و اعتبار از بودجه های استانی بیفزایند . بدون تردید موفقیت در این امر منوط به برقراری تعامل مناسب با مقامات استانی و جلب نظر و رضایت آنان از عملکرد سازمان خواهد بود. میزان پیگیری مدیران محترم استانی و مدیران مرتبط ستادی برای استفاده از ظرفیت های ملی واستانی برای تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و سایر ملزومات مرتبط با این امر یکی دیگر از شاخصهای مهم و اصلی ارزیابی عملکرد مدیران استانی و ستادی سازمان در سالجاری خواهد بود .
*تحقق درآمد (تامین بودجه)
با توجه به اینکه براساس قانون سیستم بودجه سازمان بصورت «درآمد-هزینه» می باشد لذا قبل از هر چیز لازم است تلاش کنیم که درآمدهای پیش بینی شده به نحو صحیح و کامل تحقق یابد تا اجرای برنامه ها و سیاستهای پیش بینی شده در قالب بودجه سالانه بعهده تعویق نیفتد . قدر مسلم اینکه اگر همه ابوابجمعی واحدهای استانی از جمله کارشناسان ارزیابی ، مسئولین ترانزیت ، انبارداران ، مسئولین فروش اموال با همکاری و هماهنگی و همچنین دقت و مراقبت به وظایف خود عمل کنند علاوه بر تحقق میزان فروش و درآمد پیش بینی شده برای سالجاری ، ارتقاء سطح فروش و سودآور شدن سازمان بعد از چندین سال زیاندهی را به همراه خواهد داشت . در این ارتباط مشخصاً از مدیران و روسای واحدهای استانی انتظار می رود که با اولویت دادن به انتقال کالاهای سنواتی از گمرکات ، نظارت مستقیم به پارتی بندی ردیفهای مزایده و مسئله ارزیابی و همچنین توجه ویژه به موضوع تعیین تکلیف اموال غیرمنقول ، سودآوری سازمان در سالجاری را تضمین نمایند .
در اینجا لازم است اهمیت و نقش هماهنگی ، برنامه ریزی ، نظارت و کنترل مدیران ستادی و اعضای محترم هیات مدیره را متذکر گردم . از آنجا که معاونت های بهره برداری فروش و حقوقی و تملیکی و مدیریتهای زیرمجموعه آنها مسئول نظارت برحسن اجرای مزایده ها و تعیین تکلیف اموال مشمول قانون تاسیس سازمان بوده و وظیفه تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعملها و بـرنامه های زمـان بندی مزایده های امول منقول و غیرمنقول را برعهده دارند ، شایسته است با دقت نظر مضاعف در انجام بهینه و به موقع موارد مذکور ، فرآیند اجرائی واحدهای استانی را هموار نموده و گذر از مرحله زیاندهی و استقرار در حوزه سوددهی را محقق نمایند.
*مهندسی مجدد فرآیندها
ایجاد تغییر و تحول با هدف ارتقای بهره وری و افزایش کارآمدی با استفاده از شیوه های مدرن که امروزه از آن به عنوان مهندسی مجدد فرآیندها یاد می شود از عوامل موثر در موفقیت سازمانها است . بازنگری و اصلاح آئین نامه های مورد عمل خصوصاً آئین نامه معاملات و دستورالعملهای اجرائی مربوطه با استفاده از متدولوژی های مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات و حذف موانع و ایستگاههای بازدارنده بویژه در حوزه های فروش و اجرای مزایده ها، در دستور کار جدی حوزه های برنامه ریزی و طرح و برنامه قرار گرفته است . مسلماً تعامل و همکاری مدیران و روسای واحدهای استانی و مدیران و کارشناسان مجرب ستادی در این زمینه بسیار کارساز است و به ایجاد فرآیندهای نوین در عرصه تعیین تکلیف سریع و بهینه اموال مشمول قانون سازمان خواهد انجامید .
*بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان
براساس بررسیهای انجام شده و به گواهی بسیاری از مسولان و کسانی که از نزدیک با این سازمان سر و کار دارند ، کارکنان سازمان جزو زحمتکش ترین کارکنان دولت محسوب می شوند و با وجود اینکه از سوی مسئولین سازمان در سالهای گذشته تلاشهای زیادی برای کمک به بهبود معیشت آنان صورت گرفته ولی هنوز هم در ازای زحمات و خدمات خود از حقوق و مزایای مکفی برخوردار نمی باشند . تلاش جدی و پیگیری مستمر مدیران برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان به ویژه کارکنان مستقر در استانهای محروم می تواند حداقل به بخشی از انتظارات موجود پاسخ دهد .
*سند راهبردی و سرآمدی سازمان
سند راهبردی همچنان که از نام آن پیداست راهنمای مسیر و حرکت کلی به سوی اهداف و سیاستهای تعیین شده برای هر سازمان و نقشه ارزشمندی برای رسیدن به موفقیت و ارتقاء سازمان به تعالی و سربلندی است .
مدیران ستادی و استانی سازمان موظفند برای تحقق سازمانی چابک ، هوشمند ، قانون مدار ، مقتدر ، پاسخگو (مشتری مدار) ، روزآمد و دانش محور با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران ذیصلاح نسبت به تدوین سند راهبردی سازمان اقدام نمایند. 
*اعمال نظارت و کنترل
براساس قوانین و مقررات مورد عمل سازمان ، نهادهای نظارتی مختلفی از درون و بیرون سازمان  بر عملکرد سازمان نظارت می نماید . اما مهم آن است که بتوانیم با اقدامات مناسب و اثربخش از وقوع تخلف پیشگیری کنیم . از این رو شناسائی نقاط آسیب پذیر در سازمان و اعلام آن به همه واحدهای استانی ، مسدود کردن گلوگاههای تخلف و بالابردن ریسک اقدامات غیرقانونی ، از طریق برنامه ریزی دقیق و اعمال نظارت صحیح و هوشمندانه از وظایف و مسئولیت های عمده مدیران ستادی و استانی است . باید با برنامه ریزی صحیح و اتخاذ راهکارهای مناسب بتوانیم از انجام تخلف جلوگیری نمائیم و شرایطی را فراهم کنیم که حتی تفکر تخلف و انجام اقدامات غیرقانونی در سازمان به مخیله افراد خطور نکند . آخر کلام در این بخش اینکه از همه ابوابجمعی سازمان انتظار دارد با نصب العین قرار دادن کلام امیر مومنان حضرت علی (ع) که می فرمایند : «عبادا... و حاسبوها قبل ان تحاسبو . . .» همواره فارع از همه نظارتها و کنترلهای سازمانی خود بر عملکرد خویش نظارت مستمر داشته و به این شیوه از وقوع هرگونه تخلف و عمل غیرقانونی در حوزه کاری خود جلوگیری نمایند . 
*تقویت بخش بازاریابی و ارزیابی
مدیریت بازاریابی (ارزیابی) از مهم ترین و حساس ترین مدیریتهای سازمان است . عملکرد دقیق و صحیح کارشناسان ارزیابی می تواند فرآیند فروش و برگزاری مزایده ها را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده و با جلب اعتماد مشتریان موجب جذب مشتریان جدید گردد . از این رو شایسته است تقویت مدیریت ارزیابی و تجهیز کارشناسان ارزیابی و ارزیابان سازمان به دانش روز قیمت گذاری و بازاریابی در اولویت برنامه های مدیران قرار گیرد .
با توجه به اینکه قیمت گذاری کالاهای مشمول قانون تاسیس سازمان که یکی از مسائل حساس و با اهمیت فرآیند فروش اموال می باشد در پاره ای مواقع با چالش هایی روبرو می شود لذا انتظار می رود با برنامه ریزی و نظارت مستمر و به روز (Online) مدیریت بازاریابی به فرآیند قیمت گذاری و کارشناسی اموال مـشمول قــانون سازمان و بـرقراری تعامل سازنده با مـراجع تخصصی نظیر اتحادیه های صنوف از مشکلات این بخش به طور محسوس کاسته شود .
*آموزش و ارتقاء سطح دانش کارکنان
روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئونات مختلف حیات اجتماعی ، پیشرفت تکنولوژی و تاثیرات عمیق آن در عرصه های مختلف فعالیتهای اداری ، تولیدی و خدماتی سازمانها ، آموزش کارکنان برای مهارت بیشتر و انطباق با پیشرفت تکنولوژی را ضروری ساخته است . آموزش کاربردی و به روز کارکنان سازمان از طریق همکاری با مراکز معتبر آموزشی برای بالا بردن سطح دانش تخصصی باید تلاشی فراگیر و مستمر باشد . برای اجرائی شدن این امر مهم لازم است برنامه ریزی برای توسعه دوره های آموزشی با بکارگیری شیوه های نوین از جمله آموزش الکترونیکی و مجازی با هماهنگی مدیران ستادی و استانی در دستور کار مدیریت طرح و برنامه قرار گیرد . دوره های آموزشی و محتوای آموزش ها باید به گونه ای باشد که منجر به ارتقاء  سطح دانش تخصصی کارشناسان ، ایجاد تغییرات مثبت در انجام امور و بهبود عملکرد کارکنان سازمان در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به ارباب رجوع گردد .
*پرهیز از اصراف
همه کارکنان سـازمان با توجه به آموزه های دینی و تکلیف شرعی وظیفه دارند از اسـراف و زیاده روی در تمامی شئون کاری و اداری پرهیز کنند و البته این وظیفه برای مدیران سنگین تر و حساس تر است . حذف هزینه های غیرضروری و جلوگیری از ریخت و پاش های زائد که خوشبختانه مصداق آن در این سازمان وجود ندارد و یا بسیار نادر است ، همچنان در دستور کار دولت و مدیران دولتی قرار داشته و شایسته است که با جدیت به آن عمل شود . در همین چارچوب می توان به جدیت در نگهداری اموال مشمول قانون سازمان اشاره نمود که حائز اهمیت بوده و مدیران سازمان وظیفه دارند حساسیت خود را در این زمینه افزایش دهند .
*پیگیری امور
در ادبیات ما ضرب المثل معروفی وجود دارد که می گوید «خواستن توانستن است» معنی دیگر این کلام همان پیگیری در انجام کار و رسیدن به هدف است . به عنوان مثال برای گرفتن امکانات و یا بودجه از مقامات استانی ، صرف نوشتن نامه و ارائه درخواست از سوی مدیران کفایت نمی کند بلکه لازم است بطور مداوم پیگیر تقاضای خود بوده و علاوه بر این در پیگیری و به نتیجه رساندن درخواست های ارباب رجوع در حوزه های تحت مدیریت خود فعال باشند . تلاش برای به نتیجه رساندن کارها از عوامل اصلی موفقیت مدیران به شمار می رود .
*تعظیم شعائر اسلامی و تقویت فعالیتهای فرهنگی ورزشی
نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و مبانی دین مبین اسلام بنا گردیده و تعظیم و تکریم شعائر اسلامی به ویژه از سوی دولتمردان و کارگزاران نظام و دستگاههای اجرائی یک امر لازم و ضروری است . مدیران ستادی و استانی ضمن بزرگداشت مناسبتهای مذهبی و اشاعه مسائل معنوی در بین کارکنان ، رسیدگی به امور ورزشی و فرهنگی ، نظارت بر استفاده مستمر کارکنان از لباس فرم (بعد از تحویل ملبوس هماهنگ به کارکنان) را در فهرست اقدامات و برنامه های خود قرار دهند و بنحوی عمل نمایند که کارکنان سازمان در بین سایر کارکنان دولت داری کار نامه موفقت تری در این بخش باشند .
اجرای برنامه های رفاهی نیز از اموری است که می تواند موجب نشاط و شادابی جسم و روح کارکنان و در نتیجه افزایش کارآئی آنها گردد .
*جلوگیری از انتشار مسائل درون سازمانی (حفاظت در گفتار ، اسناد و اخبار)
همچنان که مسائل و مشکلات خانواده در چارچوب محیط خانه و با هماهنگی و همدلی اعضای آن قابل حـل و فصل است ، برطرف ساختن مـشکلات و معضلات سـازمان نیز جـز از طـریق تبادل نظر و تشریک مساعی مدیران و کارکنان در درون سازمان امکان پذیر نیست .
همه کارکنان سازمان چه در سطح ستاد و چه در واحدهای استانی سعی کنند مسائل و موضوعات حادث شده را در درون سازمان حل و فصل نموده و از انتشار و نفوذ مسائل به بیرون که جز پیچیده کردن موضوعات و سوء استفاده های احتمالی نتیجه دیگری ندارد خودداری کنند .
*توجه به امنیت ، حراست و معاضدت کارکنان
ایجاد محیط ایمن و سرشار از آرامش و فضای بدون استرس ، تاثیر فوق العاده ای در افزایش بازدهی کارکنان و بهبود خدمات رسانی به ارباب رجوع خواهد داشت . تلاش برای توسعه و تقویت امنیت کاری از جمله وظایف مدیران است که از طریق تعامل و همکاری پویا با مراکز و سازمانهای ذیربط تحقق می یابد .
*اعتماد به نفس و خودباوری
با توجه به اینکه کارکنان سازمان به لحاظ تنوع وظیفه و مسئولیت خود عموماً بطور مستقیم با ارباب رجوع سروکار دارند لذا تا آنحا که در توان دارند و قانون اجازه می دهد ، باید پاسخگوی نیازها و خواسته های مشتریان باشند . تقویت و ترویج روحیه اعتماد به نفس و خودباوری از جمله عواملی است که میتواند کارکنان سازمان را در مواجهه با ارباب رجوع از روحیه ای بالاتر و توانایی بیشتری برای خدمتگزاری برخوردار سازد . علاقه مندیم که مردم ما را موثر ،جدی ، مقتدر، متخصص ، هدفمند ، با برنامه و برخوردار از صحت ، دقت و سرعت عمل لازم بدانند .
*نظم و انضباط اداری
حضور به موقع کارکنان در محل کار ، آراستگی ظاهری ، رعایت شئون و موازین اسلامی و اخلاقی ، پرهیز از رفتارهای ناهنجار ، حفظ احترام پیشکسوتان ، داشتن افکار مثبت ، انگیزه و تعلق سازمانی ، دوست داشتن یکدیگر و . . . همه و همه نمایانگر یک محیط کاری مطلوب و کارکنان منظم و با انضباط است و مدیران برای ایجاد ، توسعه و تقویت این عوامل در واحدهای ستادی و استانی تلاش کنند و برحسن انجام کارها نظارت دقیق داشته باشند .
*تشریک مساعی و استفاده از نظرات کارکنان
جـمع آوری و بکارگیری آراء و نظرات کارکنان همواره دراتخاذ تصمیم های مربوط به بهبود بهـره وری ، کـاهش هزینه ها ، افزایش ایمنی و . . . مـوثر و مثمرثمر بوده و کـارکنان به عنوان اصلی ترین رکن توسعه و پیشرفت هر سازمان به شمار می روند . برگزاری نشست های مستمر با کارکنان به منظور آگاهی از نظرات ، پیشنهادات و راهکارهای آنان ، علاوه بر آنکه کمک بسیار موثری به رفع مشکلات جاری خواهد نمود ، بهترین شیوه برای ایجاد حس تعلق به سازمان در میان کارکنان ، تقویت احساس مسئولیت در بین کارکنان برای رشد روزافزون سازمان و ایجاد فرهنگ مشارکت ، انسجام ، وحدت و یکپارچگی میان کارکنان و مدیران خواهد بود .
مدیریت مشارکتی بهترین و اثربخش ترین مدیریت در جوامع امروزی است و بدون تردید تعامل پویا ، مستمر و فعال مدیران با کارکنان ، نشانه تدبیر و کاردانی مدیران است .
*کلام آخر
آنچه در این «بسته سیاستی» به آنها اشاره شده نکات عمده و کلیدی است که کارکنان و مدیران باید درفرآیند اجرا مورد توجه قرار دهند . انتظار دارم مدیران محترم ستادی و استانی در چارچوب مفاد این بسته و رعایت قوانین و مقررات موضوعه در سال جهاد اقتصادی برای سودآوری و تحول در سازمان تلاش کنند.
بازمهندسی فرآیند فروش و انهدام کالا ، جلوگیری از رسوب و ماندگاری کـالاها در گمرک ، تـلاش در جـهت بـروز رسانی و تسـریع در فـرآیند فروش اموال ، ارتقاء بهره وری و مدیریت در مصرف بهینه امکانات و تلاش برای ایجاد وظایف ، مسئولیتها و درآمدهای جدید برای سازمان محورهای مهم اجرائی برای تحقق سودآوری و تحول در سازمان خواهد بود. مسلماً میزان تلاش و همراهی مدیران برای دستیابی به اهداف مذکور و سایر تکالیف تعین شده در این بسته و توفیق آنان در این زمینه چارچوب اصلی ارزیابی عملکرد آنان خواهد بود.

 

امتیاز به خبر :