Menu

اخبار سازمان

تاکید مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مساعدت مدیریت اموال تملیکی استان خوزستان

تاکید مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مساعدت مدیریت اموال تملیکی استان خوزستان

تاکید مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مساعدت مدیریت اموال تملیکی استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموال تملیکی خوزستان سید محمد طباطبایی پور مشاور وزیر و مدیر کل حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه دیدار با مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران کل سازمان های ذیربط بر لزوم حمایت و مساعدت مدیریت اموال تملیکی استان خوزستان در تامین امکانات و زیر ساخت ها جهت اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: وظایفی که بر عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نهاده شده است وظایف حاکمیتی این سازمان را پررنگ تر می نماید .
در این گزارش آمده است طباطبایی پور از ساختمان اداری اموال تملیکی استان خوزستان بازدید بعمل آورد و با کارمندان آن مدیریت دیدار و گفتگو کرد.

امتیاز به خبر :