Menu

اخبار سازمان

اعاده کالاهای متروکه گروه 10 با اولویت انجام می شود

اعاده کالاهای متروکه گروه 10 با اولویت انجام می شود

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی :
اعاده کالاهای متروکه گروه 10 با اولویت انجام می شود
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی از اعاده کالاهای متروکه گروه 10 با اولویت به گمرکات کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی اردشیر محمدی با اعلام خبر افزود: این سازمان در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به اعاده کالاهای متروکه به گمرکات کشور جهت طی فرآیند قانونی و ترخیص از طریق صاحبان کالا اقدام می نماید که در راستای حمایت از وارد کنندگان کالاهای گروه 10، اقدام به اعاده آن ها به گمرکات کشور می نماید تا توسط صاحبان کالا با طی تشریفات قانونی ترخیص و وارد کشور شوند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در ادامه به عملکرد این سازمان در اعاده کالاهای متروکه طی شش ماهه اول سال جاری اشاره کرد و افزود: طی شش ماه گذشته بالغ بر 1638 میلیارد تومان کالای متروکه که جهت تعیین تکلیف به این سازمان ارائه شده بود به گمرکات کشور اعاده گردید.
اردشیر محمدی خاطرنشان کرد: کالاهای مذکور عموماً کالاهای صنعتی، مواد اولیه صنایع داخلی و برخی اقلام مورد نیاز در بازارهای داخلی بوده است که با تقاضای گمرک جهت ترخیص توسط صاحبان آن ها به گمرکات کشور اعاده گردیده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در ادامه افزود: این میزان اعاده کالاهای متروکه به گمرکات در حالی انجام می شود که طی سال گذشته میزان ارزش کالاهای اعاده ای نزدیک به 390 میلیارد تومان بوده و طی شش ماهه سال جاری 420 درصد رشد را نسبت به کل سال گذشته را نشان می دهد و حاکی از نقش اثرگذار سازمان اموال تملیکی در ایفای نقش حاکمیتی و کمک به تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور دارد.

امتیاز به خبر :