Menu

اخبار سازمان

بیش از 200 میلیارد ریال از کالاهای تحویلی به سازمان در سال گذشته منهدم شد

بیش از 200 میلیارد ریال از کالاهای تحویلی به سازمان در سال گذشته منهدم شد

قائم مقام سازمان اموال تمليكي:
بیش از 200 میلیارد ریال از کالاهای تحویلی به سازمان در سال گذشته منهدم شد
در سال گذشته 201  میلیارد ریال از کالا های تحویلی به سازمان با هدف جلوگیری از عرضه کالا های غیر قابل مصرف و بهداشتی و غیر استاندارد به بازار مصرف با هدف ارتقاء سلامت جامعه توسط سازمان اموال تملیکی منهدم شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی حبیب ا... رشیدی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دارای وظایف خطیر حاکمیتی نیز می باشد که از جمله آن وظایف، انهدام کالاهای فاسد، غیر بهداشتی و غیر استاندارد است.
وی در ادامه افزود: عملیات انهدام کالاها وابسته به نوع جنس متفاوت می باشد ولی تمام انهدام های این سازمان با حضور مسئولین ذیربط و ذیصلاح انجام می پذیرد.
رشیدی خاطرنشان کرد: بیش از 65 درصد کالاهای انهدامی مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی غیر استاندارد و فاسد می باشد که این سازمان با انهدام آن ها مانع از به خطر افتادن سلامت مردم و جامعه می گردد.

امتیاز به خبر :