Menu

اخبار سازمان

نقش حاکمیتی سازمان اموال تملیکی در دولت , مهم و حساس است

نقش حاکمیتی سازمان اموال تملیکی در دولت ,  مهم و حساس است

استاندار بوشهر :
نقش حاکمیتی سازمان اموال تملیکی در دولت ,  مهم و حساس است
مهندس حسنوند استاندار بوشهر ,  نقش حاکمیتی سازمان اموال تملیکی را در دولت ,  مهم و حساس ارزیابی کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی ,  مهندس حسنوند در بازدید از ساختمان اداری و انبار مدیریت اموال تملیکی بوشهر با بیان مطلب فوق افزود : سازمان اموال تملیکی یکی از سازمانهای حساس در دولت به شمار می رود که ماموریتهای مهم حاکمیتی بر عهده دارد و بایست طوری عمل کند تا ضمن احقاق حقوق دولت و انجام وظایف قانونی ,  از حقوق مردم نیز صیانت کند و اموال و دارائیهای در اختیار را به بهترین شکل به فروش برساند .
استاندار بوشهر ضمن قدردانی از مدیریت اموال تملیکی بوشهر اظهار داشت : اقدامات خوبی در این سازمان صورت پذیرفته است و نیازمند پیگیری مجدانه برای حل مشکلات و مسائل این سازمان هستیم .
استاندار بوشهر در این بازدید موافقت خود را با خرید تجهیزات و یک واحد انبار در مرکز شهر بوشهر برای سازمان اموال تملیکی و تخصیص الباقی مبلغ تفاهم نامه تنظیم شده با استانداری بوشهر را اعلام و دستور تسریع در انجام موارد را صادر نمود .
در این دیدار ریحان زاده ,  مدیر اموال تملیکی استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار بوشهر , گزارشی از اقدامات صورت گرفته این سازمان طی سال جاری را ارائه نمود . 

امتیاز به خبر :