Menu

اخبار سازمان

اطلاع رسانی یک وظیفه برجسته برای سازمان اموال تملیکی است

اطلاع رسانی یک وظیفه برجسته برای سازمان اموال تملیکی است

 مدیر عامل سازمان اموال تملیکی :
اطلاع رسانی یک وظیفه برجسته برای سازمان اموال تملیکی است
اردشیر محمدی مدیر عامل سازمان اموال تملیکی اطلاع رسانی را یک وظیفه برجسته برای مدیران و کارکنان این سازمان عنوان کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ,  اردشیر محمدی ضمن ابراز این مطلب افزود :  رویکرد و ضرورت امروز سازمان اموال تملیکی توجه به موضوع اطلاع رسانی است و ضرورت دارد که در تحقق این امر کلیه ارکان و کارکنان سازمان همراهی و همکاری داشته باشند .
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با توجه به رویکرد وزارت اقتصاد در زمینه اطلاع رسانی افزود :  اطلاع رسانی دقیق ,  شفاف و امید بخش به مردم یک تکلیف در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارائی است که البته در سازمان اموال تملیکی از ضرورت و اهمیت بسزایی برخوردار است .
وی در ادامه افزود :  از همه مدیران سازمان اموال تملیکی انتظار میرود تا با این رویکرد حرکت کنند و اخبار مثبت و امید بخش برای کارکنان ,  مشتریان و مردم منعکس نمایند .

امتیاز به خبر :