Menu

اخبار سازمان

سازمان اموال تملیکی توانایی و تخصص فروش اموال مازاد دولت را دارد

سازمان اموال تملیکی توانایی و تخصص فروش اموال مازاد دولت را دارد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی
سازمان اموال تملیکی توانایی و تخصص فروش اموال مازاد دولت را دارد
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با توجه به تخصص و تجربه کارشناسان آن قادر است در بحث فروش مازاد اموال سازمانها و دستگاهها نقش آفرین باشد.
پاریزی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی سند راهبردی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اعلام این مطلب افزود : یکی از راهکارهای تامین مالی که نقش آن برای دولت بسیار مهم است فروش اموال و دارائی های مازاد دولتی است و سازمان اموال تملیکی می تواند این نقش را به بهترین نحو عملی کند.
پاریزی اظهار داشت : در سند راهبردی سازمان اموال تملیکی این نقش جدید باید لحاظ گردد تا درآمدهای پیش بینی شده دولت در زمینه فروش اموال مازاد دولت که تا کنون درصد کمی از آن محقق شده است ، تحقق یابد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص سایر وظایفی که سازمان اموال تملیکی می تواند عهده دار شود را در نظام مدیریت مالی و محاسباتی دانست و افزود: نگاه به دارائی ها و اموال باید تغییر کند بدین صورت که راندمان کاری و بودجه ای خود را افزایش دهیم و یکی از این تغییر نگاهها در کنار بودجه ریزی عملیاتی در کنار تغییر نظام بودجه دولتی نگاه به سرمایه یا نگاه به دارائی است.
پاریزی افزود : ما باید به سمتی حرکت کنیم که نگاهمان به سرمایه و دارائی ها تغییر نکند و یک سازمانی بتواند حساب سندها را داشته باشد ، میزان سرمایه و تعداد ملک را احصاء نماید که همه این موارد یک سازمان متولی می خواهد که سازمان اموال تملیکی در دراز مدت این شان را می تواند برای خودش قائل شود.
بنابراین وظایف سازمان اموال تملیکی تنها محدود به فروش اجناس قاچاق و اموال غیرمنقول خلاصه نمی شود بلکه در زمینه های گوناگون مالی و فروش اموال مازاد دولت نیز می تواند نقش آفرین باشد و این نقشی نیست که هیچ وقت از بین برود.
وی همچنین از توانایی سازمان اموال تملیکی جهت فروش اموال در بورس و بازار سرمایه و به شکل رقابتی اشاره کرد و افزود : این از موضوعاتی است که مورد تاکید وزیر نیز است و سازمان اموال تملیکی با انعطاف پذیری بالا و قدرت عملیاتی توانایی چنین کاری را دارد.
پاریزی همچنین تدوین سند راهبردی سازمان اموال تملیکی در پیشبرد اهداف سازمانی را با اهمیت خواند و از تلاش و موفقیت های سازمان در تحقق درآمدها قدردانی کرد.

امتیاز به خبر :