Menu

اخبار سازمان

رونمایی از سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی

رونمایی از سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی

نائب رئیس شورای عالی راهبردی:
رونمایی از سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی
نائب رئیس شورای عالی راهبردی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از رونمایی سند راهبردی این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی دکتر کاظم سلیمی با اعلام این خبر افزود: در چهارمین جلسه شورای عالی راهبردی سازمان اموال تملیکی از سند راهبردی سازمان که طی چهار ماه بررسی های کارشناسی و کاربردی با حضور مدیران عالی اجرایی و ستادی و کارشناسان دستگاه های موازی تدوین و تنظیم گردیده است، رونمایی و برنامه عملیاتی این سند با حضور مسئولین حوزه اقتصاد کشور تبیین خواهد شد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی علمی و کاربردی برای بهبود فرآیندهای سازمانی افزود: سند ملی راهبردی برنامه حیاتی، چراغ راه آینده و سند خوشبختی سازمان قلمداد می شود و معیاری برای ترسیم شاخص های آتی سازمان اموال تملیکی است.
سلیمی در ادامه افزود: مهندسی مجدد ساختار و فرآیندها در اولویت اساسی قرار دارد و با مکانیزه کردن گردش امور، خدمات این سازمان بعنوان یک نهاد حاکمیتی به سهولت در دسترس مردم و ذینفعان قرار می گیرد.
دبیر و نایب رئیس شورای راهبردی سازمان اموال تملیکی با اشاره به آثار عملیاتی شدن این سند افزود: یقیناً در این راستا ظرفیت بسیار زیادی در امور مربوط به این سازمان بوجود خواهد آمد و چه بسا این ظرفیت توان ارائه خدمات به کلیه دستگاه های اجرایی کشور را نیز با توجه به برنامه ها و اهداف پیش روی سازمان اموال تملیکی در برخواهد داشت و امیدوارم در طراحی برنامه عملیاتی این سند دستگا ههای اجرایی و صاحبنظران حضور جدی و فعالی داشته باشند.
وی خاطرنشان نمود: در این جهت نقش مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر بالاخص مجلس شورای اسلامی در تغییر قوانین، مربوط به این سازمان بسیار حائز اهمیت است.

امتیاز به خبر :