Menu

اخبار سازمان

مشاور مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اموربانوان منصوب گردید

مشاور مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اموربانوان منصوب گردید

از سوی اردشیر محمدی منصوب شد
مشاور مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اموربانوان منصوب گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی متن حکم وی به شرح ذیل است:
سرکار خانم مریم کلاهی

 نظربه مراتب تعهد ، توانمندی و تجارب ارزشمند سرکارعالی ، بموجب این ابلاغ با حفظ وظایف محوله در قرارداد فی مابین بعنوان مشاور مدیرعامل سازمان در اموربانوان منصوب می گردید .
بدون تردید مشارکت سرکار در امور مرتبط با بانوان و بهره گیری از همه ظرفیتها و استعدادهای موجود در جهت حمایت و توانمندسازی بانوان همکار و رفع معضلات آنها می تواند نقش بسزایی در تحقق دوره ای ممتاز و درخشان و پیشرفت سازمانی داشته باشد .
انتظار دارم با برنامه ریزی دقیق و مدبرانه و با استفاده از نظرات کارساز بانوان همکار و جلب مشارکت آنان در تحقق اهداف فوق الذکر از هیچ کوششی دریغ ننمائید .
سلامتی ، سعادت و توفیقات روز افزون شما را از درگاه احدیت و محضر حضرت ولی عصر (عج) مسئلت می نمایم.

امتیاز به خبر :