Menu

اخبار سازمان

تقدیر وزیر اقتصاد از مدیرعامل و کارکنان سازمان اموال تملیکی

تقدیر وزیر اقتصاد از مدیرعامل و کارکنان سازمان اموال تملیکی

تقدیر وزیر اقتصاد از مدیرعامل و کارکنان سازمان اموال تملیکی
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی وزیر امور اقتصادی و دارا یی از مدیرعامل، مدیران و کارکنان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به جهت نقش موثری که در کسب رتبه عالی سال 1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته است قدر دانی کرد.
در این تقدیر نامه آمده است:
جناب آقای محمدی
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی
به پاس کوشش ارزنده جنابعالی و همکاران محترمتان در استقرار نظام ارزیابی عملکرد و نحوه مطلوب ارائه گزارش آن سازمان که نقش موثری در کسب رتبه عالی سال 1390 وزارت متبوع داشته است بدینوسیله از مدیران و کارکنان محترم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قدردانی می گردد.
ایزدمنان توفیق روز افزون خدمت به مردم و میهن اسلامی را به همه خدمتگزاران عنایت فرماید.

                                                                             سید شمس الدین حسینی
                                                                              وزیر امور اقتصادی و دارایی

امتیاز به خبر :