Menu

اخبار سازمان

سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی تهیه و تدوین می شود

سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی تهیه و تدوین می شود

سخنگوی سازمان اموال تملیکی : 
سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی تهیه و تدوین می شود
سند ملی راهبردی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور مدیران و کارشناسان ستادی و اجرایی سازمان تهیه و تدوین می شود .
محمد نظری ,  سخنگوی سازمان اموال تملیکی با اعلام خبر فوق افزود :  با توجه به گذشت بیش از دو دهه از اجرای قانون تاسیس و اساسنامه سازمان ,  استمرار حضور فعال در بازار متحول و متغییر کنونی مستلزم  رفع نارسایی و ناکارآمدی فرآیندهای مورد عمل فعلی بوده و برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های جدید خدمت گیرندگان و مدیریت کارآمد بر اموال تملیکی دولت ,  ایجاد تغییرات اساسی در فرآیند تعیین تکلیف اموال و تدوین چشم انداز ,  راهبردها و  طرحهای توسعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . تدوین سند ملی راهبردی سازمان با رویکرد ارتقاء سازمان و توجه  به مقتضیات زمان با تدوین سند ملی راهبردی سازمان با رویکرد بهره مندی از نقطه نظرات متخصصین و صاحب نظران و دستاوردهای مفید سازمانهای همکار انجام خواهد شد .
نظری در ادامه افزود :  هدف اصلی از تهیه این سند ,  دست یابی به خطوط کلی و  ارائه  راهبردها برای مشخص کردن مسیر تحول سازمان  در سالهای آینده است , وی همچنین خاطر نشان کرد تدوین سند ملی راهبردی و حرکت برنامه ریزی شده در قالب راهبردهای مشخص سبب می شودکه گام بلندی در جهت سرآمدی برداریم .
نظری افزود :  در سال جاری سازمان اموال تملیکی به دنبال سرآمدی و الگو شدن است که برای تحقق این امر تلاش و پیگیری مستمر ,  همفکری و مشارکت تمامی همکاران اجتناب ناپذیر خواهد بود .
این همایش به مدت چهار   روز   از تاریخ  12  مهر ماه  سال جاری  در تهران  برگزار خواهد شد . 

امتیاز به خبر :