Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

مزایده فوق العاده سراسری 518 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان

مزایده فوق العاده سراسری 518 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان

 


« فروش 500 دستگاه خودرو سواری پروتون ( GEN 2 و IMPIAN دنده معمولی و اتوماتیک )»


سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد 500 دستگاه خودرو پروتون ( GEN 2 و IMPIAN دنده معمولی و اتوماتیک ) تحت اختیار خود موجود در منطقه آزاد چابهار (محل بازدید) را بصورت یکجا از طریق مزایده فوق العاده سراسری(518) بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و پاکت پیشنهاد و تکمیل و تحویل آن از روز یکشنبه مورخ 22/5/91 لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 6/6/91  بجز تعطیلات رسمی به دفاترمدیریت ها و اداره های جمع آوری و فروش اموال تملیکی استانها به نشانی مندرج در وب گاه سازمان (TAMLIKI.IR) مراجعه نمایند. ضمناً زمان مزایده و دریافت اسناد مزایده 22 و 23/5/91، زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی 24/5/91 لغایت 6/6/91 بوده و در ایام تحویل پاکتهای پیشنهاد، امکان بازدید کماکان فراهم می باشد.
1-داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی متقاضی شرکت در مزایده الزامی است.
2- فهرست و اطلاعات ریز اقلام مزایده فوق العاده (518) در وب گاه سازمان به نشانی فوق الذکر قابل رویت برای متقاضیان محترم می باشد.
3- دریافت اسناد و ارائه پاکت پیشنهاد شرکت در مزایده در تمامی ایام هفته بجز تعطیلات رسمی در کلیه استانها از ساعت 8 الی 14 امکان پذیر خواهد بود.
4- پاکتهای پیشنهاد قیمت واصله به استانها راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 7/6/91 در محل تحویل پاکتها بازگشائی خواهد شد، حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشائی بلامانع است.
5- متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن27652198 - 021تماس حاصل نمایند.
                                                                                  
                                                     
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

امتیاز به خبر :