Menu

اخبار سازمان

اهداف و مزایای اجرای طرح 5s تشریح شد

اهداف و مزایای اجرای طرح 5s تشریح شد

با حضور مسئول و نمایندگان اجرای طرح 5s
اهداف و مزایای اجرای طرح 5s تشریح شد
در جلسه ای با حضور مسئول اجرای طرح ساماندهی محیط کار و نمایندگان این طرح در هر طبقه اهداف و مزایای اجرای طرح 5s از سوی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تشریح شد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این جلسه با اشاره به اینکه سرآمدی و الگو شدن یکی از اهداف عالیه سازمان است افزود: تمامی کارکنان باید در این خصوص تلاش مضاعفی داشته باشند تا بتوانیم با در نظر گرفتن موارد مورد نظر در زمینه های مختلف الگو و سرآمد باشیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی وی افزود: جلب رضایت مشتریان و افزایش انگیزه و تقویت اعتماد به نفس کارکنان یکی از موارد مهم در راستای سرآمدی و الگو شدن می باشد.
محمدی اظهار داشت: طرح ساماندهی محیط کار در سازمان نیز با این هدف عملیاتی شده است تا بتوانیم با داشتن محیطی آراسته و منظم در راستای افزایش روحیه کارکنان و مراجعه کنندگان به سازمان گام برداریم.
به گفته وی علاوه بر آراستگی محیط کار و فراهم کردن شرایط مطلوب به هنگام مراجعه مشتریان به سازمان ، شرایط به گونه ای باشد تا همکاران بهترین و مطلوبترین برخورد را با مراجعان داشته باشند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اجرای طرح ساماندهی محیط کار در ستاد را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به شرایط عالی در این خصوص نیازمند تلاش بیشتر مسئول و نمایندگان اجرای این طرح و مشارکت کارکنان هستیم چرا که مشارکت کارکنان سبب اثرگذاری بیشتر کارها خواهد شد.
بنابراین گزارش در این جلسه مسئول اجرای طرح ساماندهی محیط کار در خصوص روند اجرای این طرح واحدهای ستادی گزارشی ارائه دادند.

 

امتیاز به خبر :