Menu

اخبار سازمان

7رویکرد سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف به موقع و صحیح اموال منقول

7رویکرد سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف به موقع و صحیح اموال منقول

از سوی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در جلسه معارفه معاون بهره برداری و فروش سازمان تشریح شد
 7رویکرد سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف به موقع و صحیح اموال منقول
اردشیر محمدی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جلسه معارفه عضوهیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش 7 رویکرد مهم این سازمان را در خصوص تعیین و تکلیف به موقع و صحیح و افزایش فروش اموال منقول واگذار شده به سازمان را تشریح کرد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این خصوص اظهار داشت: ارزش گذاری دقیق اموال منقول، نظارت مستمر بر ارزش گذاری کالاها، آموزش مستمر و کاربردی ارزیابان و کارشناسان با هدف ارتقاء سطح دانش و تخصص آنان، ایجاد بانک اطلاعاتی ، افزایش تعامل با سازمان های همکار و تخصصی کردن مدیریت های استانی برای فروش اموال منقول به طور خاص در راستای افزایش نظارت، کنترل و دقت از رویکردهای مهم سازمان است که ضمن تعیین تکلیف به موقع و صحیح سبب افزایش فروش اموال منقول سازمان خواهد شد.
وی گفت: تبادل اطلاعات به صورت سیستمی با سازمان های همکار به منظور تطبیق اطلاعات دریافتی با منبع آن از دیگر رویکردهایی است که باید مورد توجه معاونت بهره برداری و فروش قرار گیرد.
به گفته وی برای افزایش صحت و دقت در کار تا عملیاتی شدن تبادل اطلاعات به صورت سیستمی با سازمان های همکار، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات را از سازمان های مربوطه به صورت مکتوب دریافت و نسبت به تطبیق آن اقدام شود چرا که به هر میزان نظارت دقیق تر شود، صحت عمل هم بیشتر و در نهایت سازمان ایمن می شود.
اردشیر محمدی افزود: اصل اول برای سازمان تعیین تکلیف به موقع اموال واگذارشده به سازمان است که به غیر از فروش اموال، استرداد، اعاده و انهدام را نیز شامل می شود.
وی ضمن تقدیر از عملکرد معاونت بهره برداری و فروش و مدیریت های تابعه آن در سال گذشته که منجر به افزایش و رشد فروش اموال منقول سازمان شده است، افزود: سال گذشته با همت و تلاش همه همکاران در لایه های مختلف کارشناسی، مدیریتی و نظارتی سازمان توانست به رغم مسائل و مشکلات زیر ساختی و کمبود نیروی انسانی حرکت رو به جلو و مثبتی داشته باشد که منجر به رشد فروش اموال در بخش منقول و غیر منقول شده است.
محمدی عملکرد سازمان در بخش فروش اموال غیر منقول را نیز مطلوب توصیف کرد و افزود: تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده در سال 90 نسبت به 1389 حدود دو برابر شده است که با برنامه ریزی صورت گرفته این میزان در سال 91 حدود دو برابر افزایش خواهد یافت.
احد کاظمی رئیس هیات عالی نظارت نیز در این جلسه ضمن تبریک انتصاب سید محمد طباطبائی پور به سمت عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش گفت: آموزش کارکنان و جذب نیروی انسانی متخصص به صورت مامور با هدف سرعت بخشیدن امور و افزایش دقت در کار از موارد ضروری است.
وی افزود: نیروهایی که دارای تخصص لازم در امور حقوقی و گمرکی هستند چنانچه جذب سازمان شوند سبب ارتقاء جایگاه سازمانی خواهند شد. بنا بر این باید شرایطی فراهم شود تا با جذب این نیروها نسبت به تقویت نیروی انسانی متخصص سازمان کمک کنیم.
کاظمی اظهار داشت: در بازدیدهایی که توسط هیات عالی نظارت از مدیریت های استانی انجام می شودهمکاران بنده ضمن انجام دقیق وظایف نظارتی سعی کرده اند پیشنهاد های خود را در خصوص نواقص احتمالی به مدیر مربوطه ارائه دهند به همین جهت شایسته است، مدیران استانی نیز با نصب العین قراردادن آن در راستای پیشبرد اهداف سازمانی گام بردارند.
سید محمد طباطبائی پور عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد این معاونت در یکسال گذشته افزود: این معاونت همچون گذشته نسبت به انجام دقیق وظایف و مسئولیت های محوله اقدام خواهد کرد.
وی گفت با برنامه ریزی صورت گرفته سعی داریم با کمک همکاران ستادی و استانی در سال جاری نیز در بخش فروش اموال منقول  رشد داشته باشیم.
طباطبائی پور اظهار داشت: با توجه به تاکید مدیرعامل سازمان، آموزش ارزیابان، ایجاد بانک اطلاعاتی و سایر موارد مورد نظر در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا  بتوانیم با آموزش همکاران و افزایش تخصص آنان نسبت به تعیین تکلیف به موقع و دقیق اموال منقول اقدام کنیم.

امتیاز به خبر :