Menu

اخبار

استاندار استان مرکزی از مجموعه اموال تملیکی این استان بازدید کرد

استاندار استان مرکزی از مجموعه اموال تملیکی این استان بازدید کرد

استاندار استان مرکزی از مجموعه اموال تملیکی این استان بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی در معیت ، فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع، بختیار، فرماندار شهرستان اراک، طاعتی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، شاملو، مدیر کل حوزه استاندار و میرزائی، مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از انبار ها و ساختمان اداری مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی بازدید کردند. 
در این بازدید محمدپور، مدیر اموال تملیکی استان مرکزی ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد این مدیریت اظهار داشت: با توجه به کم و کاستی هایی از قبیل کمبود نیروی انسانی، کمبود انبار و نبود قفسه بندی مناسب، همکاران من تمام تلاش خود را جهت رسیدگی مناسب به پرونده های تحت تملک انجام داده اند. وی ضمن تشکر از دستگاه های ذیربط استانی  ، خواستار همیاری بیشتری در راستای حل مشکلات پیش روی این مدیریت شد. 
در ادامه و پس از ارائه گزارش از سوی مدیر اموال تملیکی استان، آقازاده ، با اشاره به جایگاه ویژه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حفاظت از اموال دولت به عنوان بیت المال از یک سو و اموال ملت به عنوان حق الناس از سوی دیگر گفت: کاستی ها و چالش های زیرساختی این مدیریت باید هر چه سریعتر مرتفع گردد تا کارکنان این مدیریت بتوانند با انگیزه و توان مضاعف به تعیین تکلیف پرونده های تحت تملک بپردازند.
استاندار استان مرکزی در پایان نیز ضمن بازدید از ساختمان اداری مدیریت اموال تملیکی استان، نشستی صمیمی با کارکنان این مدیریت نیز داشت.

 

امتیاز به خبر :