Menu

اخبار

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9809 اموال منقول

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9809 اموال منقول

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند، متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 21/07/98 لغایت دوشنبه مورخ 22/07/98 ساعت 14 از کالاهای مطرح در مزایده بازدید نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مزایده حضوری ( حراج ) بصورت حضوری و متمرکز برگزار می گردد رعایت موارد ذیل الزامیست :

  1. بازدید از کالاهای مطرح شده در مزایده حضوری ( حراج ) در تاریخ فوق از ساعت 8 الی 14 امکانپذیر خواهد بود.

2-. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده حضوری ( حراج ) قبل از شرکت در جلسه حراج از کالاهای موجود بازدید بعمل آید.

3- متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از فهرست کالاهای مطرح در مزایده حضوری ( حراج ) و شرایط عمومی فروش و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریت های استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

4-  متقاضیان محترم میتوانند از ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 23/07/98 در مزایده حضوری ( حراج ) شرکت نمایند.

5- آدرس محل برگزاری مزایده حضوری ( حراج ) : خیابان ولیعصر ، نرسیده به چها راه شهید چمران ( پارک وی ) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ، سالن نیلوفر می باشد.

6- متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد ، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

امتیاز به خبر :