Menu

اخبار

برنامه مدون اجرایی به همراه آسیب شناسی اقدامات و فعالیت های سازمان اموال تملیکی تدوین شد

برنامه مدون اجرایی به همراه آسیب شناسی اقدامات و فعالیت های سازمان اموال تملیکی تدوین شد

برنامه مدون اجرایی به همراه آسیب شناسی اقدامات و فعالیت های سازمان اموال تملیکی تدوین شد
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، محمد علی افتخاری عضو هیات مدیره و قائم مقام این سازمان با بیان پیچیدگی امور سازمان و انباشت مسائل و چالش های گذشته ، با تدوین برنامه مدون اجرایی و گزارش آسیب شناسی اقدامات و فعالیت ها، فرمان تحول جهت تحقق اهداف و ماموریت های سازمان صادر شد. 
افتخاری اظهار داشت: بی شک ایجاد تحول سازمانی از پیا ده سازی نگرش مثبت و نوین نسبت به تمامی جوانب کاری شکل گرفته و هر شخص حقیقی یا واحد حقوقی در جایگاه خود به اندازه حیطه مسئولیت خویش در انجام این مهم اثر گذار خواهد بود .
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در زمره شرکت های دولتی با ماموریت های مهم حاکمیتی است افزود : توجه مستمر به موضوع بهره وری، اثر بخشی و عزیمت به سوی اداره موثر تر یک بنگاه اقتصادی بزرگ از جمله اقداماتی است که می توان از آن به عنوان یک ظرفیت مناسب در جهت اجرای صحیح فعالیت ها، وظایف و دستیابی به اهداف سازمانی بهره مند شد. 
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی تصریح کرد : از جمله اقدامات اولیه برای اصلاح و تحول هر سازمان، آسیب شناسی اقدامات در جهت رفع نواقص و مشکلات پیش رو در تمامی ابعاد و حوزه های کاری است؛ که بدین منظور در آغاز راه ماموریت سازمانی، با انتشار دو مجموعه شامل گزارش آسیب شناسی سازمانی و طرح اولیه از برنامه و فعالیت های لازم الا جرا در سازمان اموال تملیکی در جهت ایجاد تحول مثبت و سازنده، نگارش و ارائه شده است.
وی خاطر نشان کرد در مجموعه نگارش شده آسیب شناسی سازمانی به مواردی شامل چالش های اصلی پیش روی سازمان با رویگرد سنجش ضریب اهمیت آن ها، تحلیل ضریب اهمیت هریک از چالش ها از دیدگاه معاونین و مسئو لین ستادی و واحد های استانی و  آسیب شناسی سازمانی به تفکیک حوزه های فعالیت سازمان و همچنین در مجموعه نگارش شده بر نامه ها و فعالیت های لازم الا جرا به مواردی همچون محور های اساسی و حائز اهمیت در مدیریت سازمانی، چشم انداز کلی برنامه  اجرایی سازمان با رویکرد سنجش ضریب اهمیت آن ها، تحلیل  نتایج سنجش اهمیت فرصت های  سازمان از دیدگاه معاونین و مسئولین مرکز و واحد های استانی، شرح برنامه اجرایی میان مدت سازمانی و معرفی کمیته و واحد های جدید در سازمان اشاره شده است .
قائم مقام سازمان اموال تملیکی گفت :کلیه برنامه ها و راهکارهای عنوان شده در این دو مجموعه به عنوان زیر ساخت های اولیه در جهت بهبود وضعیت فعلی و فراهم نمودن بستر های مناسب برای اهداف کلان و مهم تر با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های سازمانی ،افزایش بازدهی کاری و تسریع و تسهیل در فرآیند دستیابی به اهداف سازمانی جمع آوری و نگارش شده است.
وی در پایان نیز یادآور شد: کارگروه های 8 گانه شورای راهبری امور اجرایی و رفاهی که چندی پیش تشکیل شده بود با ابلاغ برنامه مدون اجرایی آغاز به کار کردند.

 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط