Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9803 اموال منقول

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9803 اموال منقول

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظردارد کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند. متقاضیان محترم میتوانند از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 98/04/23 لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/04/24 جهت بازدید از کالاهای مطرح درمزایده مراجعه نمایند.
ضمناً از آنجائیکه مزایده حضوری ( حراج ) بصورت حضوری و متمرکز برگزار می گردد رعایت موارد ذیل الزامیست:
1- بازدید از کالاهای مطرح شده در مزایده حضوری ( حراج ) در تاریخ فوق از ساعت 8 الی 14 امکانپذیر خواهد بود.
2-. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده حضوری ( حراج ) قبل از شرکت در جلسه حراج از کالاهای موجود بازدید بعمل آید.
3- متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از فهرست کالاهای مطرح در مزایده حضوری ( حراج ) و شرایط عمومی فروش و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریت های استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.
4- متقاضیان محترم میتوانند از ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 98/04/25 در مزایده حضوری ( حراج ) شرکت نمایند.
5- آدرس محل برگزاری مزایده حضوری ( حراج ) : خیابان ولیعصر ، نرسیده به چها راه شهید چمران ( پارک وی ) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ، سالن نیلوفر می باشد.
6- متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد ، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

                                                                                                                                           سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

امتیاز به خبر :