Menu

اخبار

آگهی مزایده الکترونیکی 210 اموال منقول

 

 

آگهی مزایده الکترونیکی 210 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

 

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز پنج شنبه مورخ 97/03/03 لغایت ساعت 24 روزدوشنبه مورخ 97/03/07 جهت دریافت اطلاعات فهرست کالاهاو شرایط وهمچنین بازدیدازکالاهای مطرح درمزایده وارایه پیشنهاد به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.irمراجعه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مزایده بصورت اینترنتی می باشد رعایت موارد ذیل الزامیست:

1- شرکت کنندگان درمزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک( توکن)به دفاتر ثبت اسنادرسمی درسراسر کشور مراجعه نمایند.

2-. بـرگزاری مزایـده صرفاًٌ از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می پذیرد، لذا کلیه شرکت کنندگان درمزایده می توانند از تاریخ فوق الذکربه نشانیeauc.setadiran.irمراجعه و با استفاده از امضاء الکترونیک،نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام نمایند.

3- ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 24 روزدوشنبه مورخ 97/03/07 امکان پذیر می باشد.

4- داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی بهمراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

5-اطلاعات ریزاقلام ارائه شده درمزایده به آدرس اینترنتی فوق قابل رویت برای متقاضیان محترم میباشد.

6- بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت 8 الی 14 امکانپذیر خواهد بود.

7- پیشنهاد می گردد باتوجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید بعمل آید.

8- پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 97/03/09 در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می گردند.

9- شرکت کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف،می توانندصرفا"گزینه انصراف درسیستم را تا ساعت14 روزسه شنبه مورخ 97/03/08 انتخاب وثبت نمایند.

توجه:(لازم به توضیح است اعلام انصراف بصورت سیستمی بوده وبدون مراجعه به ادارات استان،با انتخاب گزینه انصراف،ثبت درخواست انصراف امکان پذیرمیباشد).

10- متقـاضیان محترم می توانند جـهت دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریتهای استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

                                                                                                                                سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

ndkfutvw
ndkfutvw چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:01
1
cuehbueq
cuehbueq چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:12
1
qecrbfsy
qecrbfsy چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:14
1
ndkfutvw
ndkfutvw چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:58
1
ndkfutvw
ndkfutvw چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:59
1
cuehbueq
cuehbueq چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:22
1
qecrbfsy
qecrbfsy چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:30
1
ndkfutvw
ndkfutvw چهارشنبه, 09 خرداد,1397 23:51
1
ndkfutvw
ndkfutvw چهارشنبه, 09 خرداد,1397 23:52
1
cuehbueq
cuehbueq پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:43
1
qecrbfsy
qecrbfsy پنجشنبه, 10 خرداد,1397 01:00
1
qecrbfsy
qecrbfsy پنجشنبه, 10 خرداد,1397 01:01
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:12
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:13
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:14
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:15
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:16
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:18
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:19
1
cuehbueq
cuehbueq پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:44
1
cuehbueq
cuehbueq پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:45
1
cuehbueq
cuehbueq پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:46
1
qecrbfsy
qecrbfsy پنجشنبه, 10 خرداد,1397 06:18
1
qecrbfsy
qecrbfsy پنجشنبه, 10 خرداد,1397 06:19
1
ndkfutvw
ndkfutvw پنجشنبه, 10 خرداد,1397 14:55
1
mvocleuq
mvocleuq ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 16:57
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:00
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:01
1
mvocleuq
mvocleuq ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:43
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:49
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:52
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:53
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:58
1
mvocleuq
mvocleuq ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 19:39
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 19:59
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 20:00
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 20:01
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 20:07
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 20:08
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 20:09
1
xylcryqc
xylcryqc ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 20:12
1
mvocleuq
mvocleuq ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 23:57
1
xylcryqc
xylcryqc چهارشنبه, 06 تیر,1397 00:27
1
xylcryqc
xylcryqc چهارشنبه, 06 تیر,1397 00:42
1
xylcryqc
xylcryqc چهارشنبه, 06 تیر,1397 00:46
1