Menu

اخبار

آگهی مزایده الکترونیکی 208 اموال منقول

  • 19 فروردین 1397
  • 11:20
  • 130 دیدگاه
  • 1094 بازدید
  • Article Rating

 

 

  آگهی مزایده الکترونیکی 208 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت از جمله 27/11 درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

 

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز پنج شنبه مورخ 97/01/23 لغایت ساعت 24 روزدوشنبه مورخ 97/01/27 جهت دریافت اطلاعات فهرست کالاهاو شرایط وهمچنین بازدیدازکالاهای مطرح درمزایده وارایه پیشنهاد به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.irمراجعه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مزایده بصورت اینترنتی می باشد رعایت موارد ذیل الزامیست:

1- شرکت کنندگان درمزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک( توکن)به دفاتر ثبت اسنادرسمی درسراسر کشور مراجعه نمایند.

2-. بـرگزاری مزایـده صرفاًٌ از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می پذیرد، لذا کلیه شرکت کنندگان درمزایده می توانند از تاریخ فوق الذکربه نشانیeauc.setadiran.irمراجعه و با استفاده از امضاء الکترونیک،نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام نمایند.

3- ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 24 روزدوشنبه مورخ 97/01/27 امکان پذیر می باشد.

4- داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی بهمراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

5-اطلاعات ریزاقلام ارائه شده درمزایده به آدرس اینترنتی فوق قابل رویت برای متقاضیان محترم میباشد.

6- بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت 8 الی 14 امکانپذیر خواهد بود.

7- پیشنهاد می گردد باتوجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید بعمل آید.

8- پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 97/01/29 در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می گردند.

9- شرکت کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف،می توانندصرفا"گزینه انصراف درسیستم را تا ساعت14 روزسه شنبه مورخ 97/01/28 انتخاب وثبت نمایند.

توجه:(لازم به توضیحاست اعلام انصراف بصورت سیستمی بوده وبدون مراجعه به ادارات استان،با انتخاب گزینه انصراف،ثبت درخواست انصراف امکان پذیرمیباشد).

10- متقـاضیان محترم می توانند جـهت دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریتهای استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                                                                          سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

pbfhokho
pbfhokho چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:00
1
pbfhokho
pbfhokho چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:55
1
pbfhokho
pbfhokho چهارشنبه, 09 خرداد,1397 23:46
1
pbfhokho
pbfhokho چهارشنبه, 09 خرداد,1397 23:47
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:52
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:53
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:54
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:55
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:56
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:57
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:58
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 03:59
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:00
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:01
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:02
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:04
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:05
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:06
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 12:43
1
pbfhokho
pbfhokho پنجشنبه, 10 خرداد,1397 12:47
1
rcpkrrtb
rcpkrrtb ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:18
1
uhumwhch
uhumwhch ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:37
1
uhumwhch
uhumwhch ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:19
1
rcpkrrtb
rcpkrrtb ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:20
1
uhumwhch
uhumwhch ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 21:45
1
uhumwhch
uhumwhch ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 21:47
1
rcpkrrtb
rcpkrrtb ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 21:48
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:30
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:50
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:36
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:37
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:09
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:10
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:12
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 06:52
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 06:54
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 06:55
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 06:56
1
fmufusos
fmufusos چهارشنبه, 16 خرداد,1397 06:57
1
yqehuwtu
yqehuwtu دوشنبه, 04 تیر,1397 16:28
1
atidlbrm
atidlbrm دوشنبه, 04 تیر,1397 16:55
1
atidlbrm
atidlbrm دوشنبه, 04 تیر,1397 17:52
1
yqehuwtu
yqehuwtu دوشنبه, 04 تیر,1397 17:53
1
atidlbrm
atidlbrm دوشنبه, 04 تیر,1397 20:32
1
atidlbrm
atidlbrm دوشنبه, 04 تیر,1397 20:35
1
yqehuwtu
yqehuwtu دوشنبه, 04 تیر,1397 20:36
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 20:37
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 20:39
1
qxfiteck
qxfiteck ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 16:46
1
xjrrjiqm
xjrrjiqm ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 16:47
1
qxfiteck
qxfiteck ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:23
1
igageijb
igageijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:24
1
qxfiteck
qxfiteck ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:28
1
qxfiteck
qxfiteck ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:40
1
sqmkkrpi
sqmkkrpi ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:41
1
igageijb
igageijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:43
1
eihgfddd
eihgfddd ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:44
1
qxfiteck
qxfiteck ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:33
1
sqmkkrpi
sqmkkrpi ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:35
1
sqmkkrpi
sqmkkrpi ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:36
1
igageijb
igageijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:37
1
igageijb
igageijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:38
1
igageijb
igageijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:40
1
eihgfddd
eihgfddd ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:41
1
qxfustwt
qxfustwt چهارشنبه, 06 تیر,1397 20:44
1
qxfustwt
qxfustwt چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:04
1
jaeekeft
jaeekeft چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:05
1
rixlyfdt
rixlyfdt چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:07
1
qxfustwt
qxfustwt چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:48
1
jaeekeft
jaeekeft چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:49
1
rixlyfdt
rixlyfdt چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:51
1
rixlyfdt
rixlyfdt چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:52
1
jaeekeft
jaeekeft چهارشنبه, 06 تیر,1397 23:38
1
rixlyfdt
rixlyfdt چهارشنبه, 06 تیر,1397 23:46
1
sucpnnqb
sucpnnqb پنجشنبه, 07 تیر,1397 04:21
1
sucpnnqb
sucpnnqb پنجشنبه, 07 تیر,1397 04:23
1
sucpnnqb
sucpnnqb پنجشنبه, 07 تیر,1397 04:25
1
rixlyfdt
rixlyfdt پنجشنبه, 07 تیر,1397 04:31
1
qgfcotik
qgfcotik پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:28
1
jlkwbbcj
jlkwbbcj پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:29
1
jlkwbbcj
jlkwbbcj پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:30
1
jlkwbbcj
jlkwbbcj پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:31
1
uymqvfqi
uymqvfqi پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:37
1
vwpwxirf
vwpwxirf پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:44
1
qjfujqdf
qjfujqdf پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:49
1
qjfujqdf
qjfujqdf پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:50
1
qjfujqdf
qjfujqdf پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:51
1
qjfujqdf
qjfujqdf پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:53
1
mxdkecsg
mxdkecsg پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:54
1
mxdkecsg
mxdkecsg پنجشنبه, 07 تیر,1397 18:55
1
hjsxvsby
hjsxvsby پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:01
1
hkqdmdam
hkqdmdam پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:05
1
direfgrw
direfgrw پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:22
1
vogerkob
vogerkob پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:24
1
fjlndvvu
fjlndvvu پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:28
1
bvqqrxdt
bvqqrxdt پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:37
1
gqipqfpd
gqipqfpd پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:39
1
ijuytrqx
ijuytrqx پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:41
1
ijuytrqx
ijuytrqx پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:42
1
vogerkob
vogerkob پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:46
1
bhpmywaf
bhpmywaf پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:48
1
rftpecik
rftpecik پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:52
1
igpihvwf
igpihvwf پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:56
1
igpihvwf
igpihvwf پنجشنبه, 07 تیر,1397 19:57
1
vogerkob
vogerkob پنجشنبه, 07 تیر,1397 20:35
1
vogerkob
vogerkob پنجشنبه, 07 تیر,1397 20:45
1
hkqdmdam
hkqdmdam پنجشنبه, 07 تیر,1397 20:47
1
hkoccclk
hkoccclk جمعه, 08 تیر,1397 06:30
1
tqtjojtd
tqtjojtd جمعه, 08 تیر,1397 06:31
1
tqtjojtd
tqtjojtd جمعه, 08 تیر,1397 06:32
1
yiltebqm
yiltebqm جمعه, 08 تیر,1397 06:35
1
ifpqgpql
ifpqgpql جمعه, 08 تیر,1397 06:41
1
mxstinwt
mxstinwt جمعه, 08 تیر,1397 06:44
1
mxstinwt
mxstinwt جمعه, 08 تیر,1397 06:45
1
mxstinwt
mxstinwt جمعه, 08 تیر,1397 06:46
1
mxstinwt
mxstinwt جمعه, 08 تیر,1397 06:47
1
mxstinwt
mxstinwt جمعه, 08 تیر,1397 06:48
1
lavflxgi
lavflxgi جمعه, 08 تیر,1397 06:58
1
airxbtmh
airxbtmh جمعه, 08 تیر,1397 07:01
1
hunyvuhq
hunyvuhq جمعه, 08 تیر,1397 07:06
1
gtifwxig
gtifwxig جمعه, 08 تیر,1397 07:22
1
jdxsnedw
jdxsnedw جمعه, 08 تیر,1397 07:25
1
avsyegmi
avsyegmi جمعه, 08 تیر,1397 07:37
1
rlirrdlr
rlirrdlr جمعه, 08 تیر,1397 07:41
1
jyfrlmfx
jyfrlmfx جمعه, 08 تیر,1397 07:45
1
jyfrlmfx
jyfrlmfx جمعه, 08 تیر,1397 07:46
1
mhpqcdpl
mhpqcdpl جمعه, 08 تیر,1397 08:01
1
aakuipdw
aakuipdw جمعه, 08 تیر,1397 08:04
1
uiimhive
uiimhive جمعه, 08 تیر,1397 08:06
1
raebhbmt
raebhbmt جمعه, 08 تیر,1397 08:11
1