Menu

اخبار

برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن در سازمان اموال تملیکی

برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن  در سازمان اموال تملیکی

برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن  در سازمان اموال تملیکی
مراسم بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن با حضور قائم مقام سازمان و اعضاء هیات مدیره و همچنین بانوان شاغل در ستاد مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره سازمان برگزار گردید، عبدالمجید شهیدی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی ضمن تبریک این ایام بر اهمیت و تاثیر حضور بانوان در جامعه و نقش برجسته آنان درخانواده ایرانی تاکید کرد.
در پایان مراسم ضمن تقدیر و تشکر اعضای هیات مدیره از تلاش و زحمات بانوان سازمان اموال تملیکی، لوح تقدیری بدین مناسبت به آنان اهداء گردید.

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

qldrjaab
qldrjaab چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:19
1
mxpbyypa
mxpbyypa چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:08
1
mxpbyypa
mxpbyypa چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:15
1
qldrjaab
qldrjaab چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:39
1
qldrjaab
qldrjaab چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:40
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:10
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:11
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:27
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:28
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 01:18
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 01:19
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 01:20
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:48
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:49
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 04:50
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:17
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:18
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:19
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 06:56
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 06:57
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 06:58
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 06:59
1
qldrjaab
qldrjaab پنجشنبه, 10 خرداد,1397 07:00
1
qwkxcknr
qwkxcknr ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:28
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:50
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:51
1
qwkxcknr
qwkxcknr ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:05
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:47
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:49
1
qwkxcknr
qwkxcknr ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 21:19
1
qwkxcknr
qwkxcknr ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 21:20
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 22:50
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 22:51
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 22:55
1
fsewtesw
fsewtesw چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:42
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:57
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:58
1
fsewtesw
fsewtesw چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:24
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:48
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:50
1
fsewtesw
fsewtesw چهارشنبه, 16 خرداد,1397 02:45
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:37
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:38
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:40
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:41
1
fsewtesw
fsewtesw چهارشنبه, 16 خرداد,1397 05:54
1
fsewtesw
fsewtesw چهارشنبه, 16 خرداد,1397 05:55
1
fsewtesw
fsewtesw چهارشنبه, 16 خرداد,1397 05:56
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 07:51
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 07:52
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 07:53
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 07:58
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 07:59
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 08:00
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 16:28
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 16:44
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 16:45
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 16:55
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 17:27
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 17:31
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 17:32
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 17:53
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 17:55
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:25
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:26
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:27
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:27
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:27
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:34
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:34
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 19:35
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 20:37
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 20:38
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 20:40
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 20:41
1
adhewjny
adhewjny دوشنبه, 04 تیر,1397 20:42
1
bcqexihr
bcqexihr دوشنبه, 04 تیر,1397 20:43
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 23:29
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 23:30
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 23:31
1
ijhsbmua
ijhsbmua دوشنبه, 04 تیر,1397 23:49
1
adhewjny
adhewjny ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 01:39
1
ngskmpxn
ngskmpxn ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 16:41
1
kfwybijb
kfwybijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 16:43
1
rwoueqqt
rwoueqqt ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 16:44
1
ngskmpxn
ngskmpxn ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:13
1
wabmtjet
wabmtjet ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:14
1
kfwybijb
kfwybijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:16
1
rwoueqqt
rwoueqqt ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 17:19
1
ngskmpxn
ngskmpxn ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:18
1
ngskmpxn
ngskmpxn ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:19
1
kfwybijb
kfwybijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:25
1
rwoueqqt
rwoueqqt ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:32
1
rwoueqqt
rwoueqqt ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 18:33
1
ngskmpxn
ngskmpxn ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 21:14
1
ngskmpxn
ngskmpxn ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 21:15
1
wabmtjet
wabmtjet ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 21:24
1
kfwybijb
kfwybijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 21:44
1
kfwybijb
kfwybijb ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 21:45
1
rwoueqqt
rwoueqqt ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:12
1
rwoueqqt
rwoueqqt ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:13
1
rwoueqqt
rwoueqqt ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397 22:15
1
ngskmpxn
ngskmpxn چهارشنبه, 06 تیر,1397 02:48
1
qrldlroe
qrldlroe چهارشنبه, 06 تیر,1397 20:58
1
jnmdewxf
jnmdewxf چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:08
1
jnmdewxf
jnmdewxf چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:10
1
jnmdewxf
jnmdewxf چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:11
1
qrldlroe
qrldlroe چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:37
1
sucpnnqb
sucpnnqb چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:38
1
jnmdewxf
jnmdewxf چهارشنبه, 06 تیر,1397 21:54
1
jnmdewxf
jnmdewxf چهارشنبه, 06 تیر,1397 22:00
1
jnmdewxf
jnmdewxf چهارشنبه, 06 تیر,1397 22:02
1
jnmdewxf
jnmdewxf چهارشنبه, 06 تیر,1397 22:03
1
sucpnnqb
sucpnnqb چهارشنبه, 06 تیر,1397 23:04
1
sucpnnqb
sucpnnqb چهارشنبه, 06 تیر,1397 23:06
1
jnmdewxf
jnmdewxf پنجشنبه, 07 تیر,1397 00:26
1
jnmdewxf
jnmdewxf پنجشنبه, 07 تیر,1397 00:32
1
ogjawsvn
ogjawsvn پنجشنبه, 07 تیر,1397 03:23
1
sucpnnqb
sucpnnqb پنجشنبه, 07 تیر,1397 03:24
1
ogjawsvn
ogjawsvn پنجشنبه, 07 تیر,1397 03:27
1
ogjawsvn
ogjawsvn پنجشنبه, 07 تیر,1397 03:28
1
jnmdewxf
jnmdewxf پنجشنبه, 07 تیر,1397 05:27
1
ipuxcwko
ipuxcwko جمعه, 08 تیر,1397 05:27
1
dgkgpmru
dgkgpmru جمعه, 08 تیر,1397 05:28
1
dgkgpmru
dgkgpmru جمعه, 08 تیر,1397 05:29
1
jasqxkfe
jasqxkfe جمعه, 08 تیر,1397 05:35
1
bqtdvntj
bqtdvntj جمعه, 08 تیر,1397 05:38
1
wxxxhhnn
wxxxhhnn جمعه, 08 تیر,1397 05:45
1
sgsmbujg
sgsmbujg جمعه, 08 تیر,1397 05:47
1
sgsmbujg
sgsmbujg جمعه, 08 تیر,1397 05:48
1
noqvefte
noqvefte جمعه, 08 تیر,1397 05:49
1
nalmrafs
nalmrafs جمعه, 08 تیر,1397 05:52
1
aloabjph
aloabjph جمعه, 08 تیر,1397 05:59
1
xuxbfduk
xuxbfduk جمعه, 08 تیر,1397 06:03
1
hpdjtuyk
hpdjtuyk جمعه, 08 تیر,1397 06:18
1
gaxlmdus
gaxlmdus جمعه, 08 تیر,1397 06:24
1
wspyfhwx
wspyfhwx جمعه, 08 تیر,1397 06:31
1
wspyfhwx
wspyfhwx جمعه, 08 تیر,1397 06:32
1
tmnpgikm
tmnpgikm جمعه, 08 تیر,1397 06:36
1
sywgtadr
sywgtadr جمعه, 08 تیر,1397 06:45
1
buigomfl
buigomfl جمعه, 08 تیر,1397 06:49
1
unwbwaxd
unwbwaxd جمعه, 08 تیر,1397 06:53
1
mbjbquir
mbjbquir جمعه, 08 تیر,1397 06:56
1
uibovxcu
uibovxcu جمعه, 08 تیر,1397 06:58
1
uibovxcu
uibovxcu جمعه, 08 تیر,1397 06:59
1
rdrtgavl
rdrtgavl شنبه, 09 تیر,1397 00:52
1
viptvnqw
viptvnqw شنبه, 09 تیر,1397 00:53
1
xravfswf
xravfswf شنبه, 09 تیر,1397 01:01
1
sexhffij
sexhffij شنبه, 09 تیر,1397 01:02
1
xvnaghdc
xvnaghdc شنبه, 09 تیر,1397 01:08
1
wiecnmxg
wiecnmxg شنبه, 09 تیر,1397 01:11
1
wiecnmxg
wiecnmxg شنبه, 09 تیر,1397 01:12
1
wiecnmxg
wiecnmxg شنبه, 09 تیر,1397 01:13
1
wiecnmxg
wiecnmxg شنبه, 09 تیر,1397 01:14
1
lbhxpbuv
lbhxpbuv شنبه, 09 تیر,1397 01:18
1
tqlwpfif
tqlwpfif شنبه, 09 تیر,1397 01:21
1
gyaskmmm
gyaskmmm شنبه, 09 تیر,1397 01:30
1
jvtjihag
jvtjihag شنبه, 09 تیر,1397 01:36
1
mqadrref
mqadrref شنبه, 09 تیر,1397 01:37
1
crhjyjac
crhjyjac شنبه, 09 تیر,1397 01:45
1
qelkakss
qelkakss شنبه, 09 تیر,1397 01:49
1
kvdmrbbm
kvdmrbbm شنبه, 09 تیر,1397 01:54
1
ngobgbyk
ngobgbyk چهارشنبه, 14 شهریور,1397 05:47
1
vsernmqp
vsernmqp چهارشنبه, 14 شهریور,1397 09:13
1
usuqexoq
usuqexoq چهارشنبه, 14 شهریور,1397 09:14
1
avwpcjyj
avwpcjyj چهارشنبه, 14 شهریور,1397 09:53
1
avwpcjyj
avwpcjyj چهارشنبه, 14 شهریور,1397 09:55
1
vsernmqp
vsernmqp چهارشنبه, 14 شهریور,1397 09:57
1
usuqexoq
usuqexoq چهارشنبه, 14 شهریور,1397 09:59
1
avwpcjyj
avwpcjyj چهارشنبه, 14 شهریور,1397 10:37
1