Menu

اخبار

وزیر امور اقتصادی و دارایی از غرفه سازمان اموال تملیکی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن بازدید کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از غرفه سازمان اموال تملیکی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن بازدید کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از غرفه سازمان اموال تملیکی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن بازدید کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مراسم راهپیمایی سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از غرفه سازمان اموال تملیکی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، غرفه اطلاع رسانی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، برای انعکاس عملکرد و اقدامات این سازمان برپا شد.
بر اساس این گزارش کارکنان این سازمان ضمن حضور فعال در راهپیمایی 22 بهمن با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند.
گفتنی است سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از جمله سازمان هایی است که پس از انقلاب اسلامی تشکیل گردیده است.

 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

jramivfg
jramivfg چهارشنبه, 09 خرداد,1397 21:32
1
mxpbyypa
mxpbyypa چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:12
1
mxpbyypa
mxpbyypa چهارشنبه, 09 خرداد,1397 22:19
1
jramivfg
jramivfg چهارشنبه, 09 خرداد,1397 23:11
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:17
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:18
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:37
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 00:38
1
jramivfg
jramivfg پنجشنبه, 10 خرداد,1397 02:25
1
jramivfg
jramivfg پنجشنبه, 10 خرداد,1397 02:26
1
jramivfg
jramivfg پنجشنبه, 10 خرداد,1397 02:27
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:02
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:03
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:34
1
mxpbyypa
mxpbyypa پنجشنبه, 10 خرداد,1397 05:36
1
jramivfg
jramivfg پنجشنبه, 10 خرداد,1397 09:38
1
jramivfg
jramivfg پنجشنبه, 10 خرداد,1397 09:39
1
jramivfg
jramivfg پنجشنبه, 10 خرداد,1397 09:40
1
jramivfg
jramivfg پنجشنبه, 10 خرداد,1397 09:41
1
hnmvgafy
hnmvgafy ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:28
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:50
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 19:53
1
hnmvgafy
hnmvgafy ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:03
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:47
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:49
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 20:53
1
hnmvgafy
hnmvgafy ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 21:14
1
fmcjjgne
fmcjjgne ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 21:16
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 22:51
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 22:53
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 23:02
1
ylyujfll
ylyujfll ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1397 23:03
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:41
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:56
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 00:59
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:21
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:46
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 01:54
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 02:38
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 02:39
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:33
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:34
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:49
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 03:50
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 05:36
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 05:37
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 05:38
1
jqujuwoe
jqujuwoe چهارشنبه, 16 خرداد,1397 05:39
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 07:42
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 07:44
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 08:18
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 08:19
1
ngnaapnl
ngnaapnl چهارشنبه, 16 خرداد,1397 08:20
1