سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 19 فروردین 1396

غلامرضا عظیمی بعنوان مدیربازاریابی و فروش اموال منقول سازمان منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:
غلامرضا عظیمی بعنوان مدیربازاریابی و فروش اموال منقول سازمان منصوب شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ضمن قدردانی از خدمات حسین قمری مدیر سابق،  غلامرضا عظیمی را بعنوان مدیربازاریابی و فروش اموال منقول سازمان منصوب کرد.
متن حکم وی به شرح ذیل می باشد:


جناب آقای غلامرضا عظیمی
با سلام

   با عنایت به شایستگی ، تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول منصوب میشوید . امید است با اتکال به خداوند متعال وبهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود و اعمال خط مشی ها و سیاست های ابلاغی سازمان در انجام امور وظایف قانونی موفق و مؤید باشید .


امین دلیری
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل