سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 18 دی 1395

سازمان اموال تمليكي منحصر به فردترين سازمان حاكميتي در تعيين تكليف اموال دولتي است

امين دليري در كميسيون مبارزه با قاچاق گيلان :
سازمان اموال تمليكي منحصر به فردترين سازمان حاكميتي در تعيين تكليف اموال دولتي است
جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گيلان با حضور امين دليري مديرعامل سازمان اموال تمليكي و دكتر نجفي استاندار گيلان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي امين دليري در اين جلسه با تشريح اقدامات سازمان اموال تمليكي در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود : در آئين نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سه شيوه صادرات ، انهدام و فروش داخلي براي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق پيش بيني شده است كه در همين راستا دستورالعمل صادرات و انهدام كالاهاي قاچاق تصويب و ابلاغ گرديده است و مديريتهاي استاني سازمان اموال تمليكي براين اساس نسبت به تعييت تكليف كالاهاي در اختيار اقدام خواهند نمود .
وي تصريح كرد : علي رغم محدوديتهاي سازمان در خصوص انبار به مديران تاكيد كرده ايم كه در هر صورت نسبت به تحويل كالا از دستگاههاي كاشف اقدام نمايند .
دليري با اشاره به نقش سازمان اموال تمليكي به عنوان دستگاه حاكميتي افزود : سازمان اموال تمليكي منحصر به فردترين سازمان حاكميتي در تعيين تكليف اموال دولتي است كه موجب ايجاد درآمد براي دولت ميشود و خاطر نشان كرد : شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه بايد همه دستگاههاي دولتي تلاش خود را در جهت كاهش هزينه ها و افزايش درآمد براي دولت به كار بندند و از ظرفيتهاي موجود براي كمك به منابع مالي دولت استفاده كنند .
استاندار گيلان نيز ضمن تاكيد بر احياء سرمايه هاي ملي كه براي واردات كالاهاي قاچاق از كشور خارج شده است به وظايف سازمان اموال تمليكي در اين خصوص اشاره كرد و افزود : كليه دستگاههاي كاشف بايد كالاهاي قاچاق را تحويل سازمان اموال تمليكي دهند تا فرآيند تعيين تكليف آن طي شود .