سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 02 شهریور 1395

اسماعیلی بعنوان مشاور مدیرعامل و مدیر حراست سازمان اموال تملیکی منصوب شد

با حضور مشاور وزیر اقتصاد:
اسماعیلی بعنوان مشاور مدیرعامل و مدیر حراست سازمان اموال تملیکی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسماعیلی  طی حکمی از سوی امین دلیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر حراست این سازمان منصوب شد.
در این مراسم که  با حضور اعضاء هیات مدیره و هیات عالی نظارت و مدیران ستادی انجام پذیرفت ضمن قدردانی از خدمات ابراهیمی در دوران تصدی مسئولیت، اسماعیلی بعنوان مشاور مدیرعامل و مدیر حراست معرفی گردید.