سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 24 خرداد 1393

کل زیان انباشته شده سازمان در سال جاری قابل جبران است

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی 
کل زیان انباشته شده سازمان در سال جاری قابل جبران است
پس از خروج سازمان از  زیان دهی  در 3 سال اخیر ,  پیش بینی می شود با تحقق برنامه های مدون در قالب اهداف راهبردی و بسته سیاستی ابلاغی , زیان انباشته شده طی سال های اخیر در سال جاری جبران شود .
اردشیر محمدی , مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اعلام این مطلب افزود :  طی 3 سال گذشته توانستیم بیش از 50 درصد زیان انباشته شده در سالیان گذشته سازمان اموال تملیکی را جبران کنیم و امید است امسال نیز با کمک همکاران خدوم و پرتلاش بتوانیم  باقی زیان انباشته شده را جبران کنیم.
وی اظهار داشت :  برای دستیابی به هدف مورد نظر معاونت فروش و مدیریت های اموال منقول و غیر منقول باید با کمک مدیریت بازاریابی و تبلیغات مناسب پایه فروش خود را بر فروش الکترونیک بنیان نهند تا بتوان به روند فروش و مراحل بعد از فروش سرعت بخشید.
به گفته وی ارتقاء بهره وری، تعیین تکلیف سریع , دقیق و صحیح اموال منقول و غیر منقول ،  تداوم تلاش مستمر کارکنان , تعامل با سازمانهای ذیربط , برگزاری مزایده های ویژه , حراج و برگزاری جلسات منظم و مشترک با مسئولان ستادی و مدیریت های استانی از دیگر عواملی است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برنامه های  سازمان در این خصوص به درستی  محقق گردد .