سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 20 فروردین 1393

اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان اموال تملیکی منصوب شدند

از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان اموال تملیکی  منصوب شدند
طی حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان اموال تملیکی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی حبیب ا... رشیدی کوچی، مهرداد برادران نصیری و سید محمد طباطبایی پور بعنوان اعضای اصلی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان اموال تملیکی و مهدی زارع پلکو و محمد رضا سالمی بعنوان اعضای علی البدل این هیات معرفی گردیدند.
متن حکم ایشان به شرح ذیل می باشد:


بسمه تعالی

جناب آقای حبیب ا... رشیدی کوچی، مهرداد برادران نصیری و سید محمد طباطبایی پور
      به استناد ماده 2 قانون و ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بنا به پیشنهاد دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به موجب این حکم جنابعالی به مدت سه سال به عنوان عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب می گردید.
امید است به لطف و عنایت الهی و همکاری لازم با دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام وظایف خطیر و مهم خود موفق و موید باشید.


علی طیب نیا