سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 21 اسفند 1392

انهدام بیش از 3500 کیلوگرم برنج غیر قابل مصرف درکرمانشاه

انهدام بیش از 3500 کیلوگرم  برنج غیر قابل مصرف درکرمانشاه
3500 کیلو گرم برنج غیر قابل مصرف انسانی و دامی و طیور در استان کرمانشاه منهدم شد.
به گزارش روابط عمومی اموال تملیکی استان کرمانشاه:ارزش برنج های آلوده بالغ بر 105 میلیون ریال بوده است که با هزینه یک میلیون 500 هزار ریالی و در راستای حفظ سلامت مصرف کنندگان توسط سازمان اموال تملیکی منهدم گردید.
طی سال جاری مدیریت اموال تملیکی استان کرمانشاه 977 میلیون ریال کالا های فاسد و غیر استاندارد را منهدم کرده است.