سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 13 آذر 1392

افزایش 55 درصدی در فروش اموال منقول

مدیر اموال تملیکی آذربایجان غربی:
افزایش 55 درصدی در فروش اموال منقول
مدیر اموال تملیکی آذربایجان غربی از افزایش 55 درصدی در فروش اموال منقول و 117 درصدی در فروش اموال غیرمنقول و بروزرسانی محاسبه ماده 34 پرونده های متروکه در آن استان خبر داد.
مدیر اموال تملیکی استان آذربایجان غربی از افزایش 55 درصدی در فروش اموال منقول خبر داد و گفت با توجه به برنامه ریزی مناسب از ابتدای سال و عملکرد خوب همکاران در واحدهای مختلف توانستیم در حوزه اموال منقول با فروش 70 میلیارد ریال کالا در 8 ماه سال گذشته ضمن تحقق 90 درصدی فروش پیش بینی شده برای این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد رشد فروش داشته باشیم.
رضا عبد امامی در ادامه با اشاره به فروش 20 میلیارد ریال در حوزه اموال غیر منقول گفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل 117 درصد رشد فروش داشته ایم و 38 درصد از فروش تکلیفی خود جلوتر هستیم.
وی تصریح کرد: این مدیریت با برنامه ریزی و هدف گذاری توانسته محاسبه ماده 34 پرونده های متروکه را بروزرسانی کند بطوریکه محاسبه ماده 34 کلیه پرونده های متروکه فروخته شده در سال گذشته و همچنین سال جاری به اتمام رسیده است.