سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 29 مهر 1391

اجرای طرح شبنم برای اولین بار در استان آذربایجان غربی

رضا عبد امامی:
اجرای طرح شبنم برای اولین بار در استان آذربایجان غربی
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح شبنم برای اولین بار در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، رضا عبد امامی با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای طرح کدگذاری کالاهای وارداتی در سطح عرضه و ضرورت الصاق برچسب بر روی کالاهای مشمول این طرح، مدیریت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی با هماهنگی سازمان صنعت و معدن و تجارت و شرکت مجری طرح شبنم برای اولین بار این طرح را در سطح مدیریت های استانی سازمان اموال تملیکی به اجرا درآورد.
وی در ادامه افزود: با اجرای این طرح خریداران مزایده 138 سازمان اموال تملیکی می توانند با مراجعه به شرکت مجری طرح شبنم برای کالاهای خریداری شده برچسب مذکور را دریافت نمایند.
لازم بذکر است استان آذربایجان غربی در مزایده اموال منقول مهرماه سال جاری رتبه هشتم کشور را در میزان فروش کسب کرد.