سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 06 تیر 1397

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان غربی منصوب شد

با حکمی از سوی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان غربی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمد رضا آقایی مغانجوقی با حکمی از سوی مدیرعامل این سازمان بعنوان مدیر اموال تملیکی استان آذربایجان غربی منصوب شد.
متن حکم وی به شرح ذیل می باشد:


بسمه تعالی


جناب آقای محمد رضا آقایی مغانجوقی
با سلام

با عنایت به تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان غربی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در اجرای برنامه ها، خط مشی و سیاستهای ابلاغی دولت تدبیر و امید و بهره گیری از امکانات استان، هماهنگی و همکاری همه جانبه با بخشهای مختلف سازمان و اهتمام برای برقراری تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و قضایی استان در تحقق اهداف و برنامه های سازمان حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.
عزت،توفیق وسربلندی جنابعالی را درانجام امور و وظایف محوله از خداوند منان مسئلت می نمایم.


جمشید قسوریان جهرمی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل